Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон01062020

Брой 100, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.75631 BGN ↓ 1 GBP = 2.17102 BGN ↓ 1 CHF = 1.82447 BGN ↓
Back Вие сте тук:Начало Начална О Б Я В А

О Б Я В А

Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, решения на Съвета на директорите по Протокол от 31.03.2020 г. и Заповед на изпълнителния директор № РД-11-80/06.04.2020 г. открива процедури за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на активи, стопанисвани от клон “Мизия“ град Враца, чрез търг при закрити заседания, както следва:

1. Офис площ 13.20 кв.м. на първи /партерен/ етаж в Административна сграда в гр. Бяла Слатина, ул. Димитър Благоев № 99 в УПИ VIII-749, кв. 610, с предназначение: за офис или магазин.

Начална цена: 603 /шестстотин и три/ лева годишно без ДДС.

2. 370 кв.м. - част от ПИ с идентификатор 48489.25.565 и първи етаж със ЗП 169 кв.м от построена в имота административна сграда с идентификатор 48489.25.565.1 в землището на гр. Монтана, с предназначение: за хидрометеорологична станция.

Начална цена: 3 363 /три хиляди триста шестдесет и три/ лева год. без ДДС.

3. Язовир Липница, включващ ПИ 000621 с площ 336 493 кв.м. в землището на с. Ковачица, община Лом и ПИ 000018 с площ 172 331 кв.м. в землището на с. Игнатово, община Вълчедръм: за рибостопанска дейност.

Начална цена: 7507 /седем хиляди петстотин и седем/ лева год. без ДДС.

Търговете ще се проведат в „Напоителни системи“ ЕАД, София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 3, /при закрито заседание/ от 11:00 ч. от Комисия, назначена от Изпълнителния директор на Дружеството, както следва:

- на 27.04.2020 г. за обекта по т.1;

- на 28.04.2020 г. за обекта по т.2;

- на 29.04.2020 г. за обекта по т.3.

Повторна дата за всички обекти: от 11.00 ч. на 05.05.2020 г.

Размер на депозита за участие: 10% от началната тръжна наемна цена и се внася по сметката на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Общите и специални условия на търговете, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната документация.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: 100 /сто / лв. без ДДС за обекта по т.1 и по 300 /триста/ лв. без ДДС за обектите по т.2 и т.3, платими в касата на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 3 или в касата на клона до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без закупуването й отново и без подаване на ново заявление.

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на същата цена от същото място.

Приемане на предложенията: в Деловодството на Централно управление - до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед - до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД - София, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.

България

Икономика

Решено: Събрания на открито за земеделските кооперации!

Решено: Събрания на открито за земеделските кооперации!

Земеделските кооперации ще провеждат общите си събрания на открито, при строга организация и кратък дневен ред. За провеждането им трябва да...

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Бивш отбор на Херо фалира

Бивш отбор на Херо фалира

Казахстанският Иртиш (Павлодар) отказа участие във футболното първенство на страната

Бившият отбор на Димитър Димитров-Херо Иртиш (Павлодар) ...

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Кризата отвори очите на Ели Шербан за нови бизнес идеи

Кризата отвори очите на Ели Шербан за нови бизнес идеи

История за това как две изгорели помпи за напояване водят до откриването на два собствени магазина за зеленчуци

Все по-често се случва българ...

Прочети още:

Loading...