Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Писма (2) Моралното падение на самозабравилия се властник

Моралното падение на самозабравилия се властник

Моралното падение на самозабравилия се властник

Успехът на наб­лижаващото бъл­гар­ско европ­ред­седател­с­тво без­покои Бойко Борисов особено след серията коруп­ционни скан­дали във властта – от суджука през ремонта на НДК до братов­чес­ките наз­начения по градове и региони. Неудобни са му въп­росите на опозицията: за това кои са депутатите, които обвинява в нар­кот­рафик и купуване на гласове (има си презум­п­ция за невинов­ност, а „издадените” от премиера присъди пред медиите напом­нят на поведението на Цветанов от времето му на вът­решен минис­тър), въп­росите за коруп­цията във властта, за ревизията на приватизацията, която се оказа най-обикновен опит за ком­п­ромат срещу лидера на опозицията.

Той отп­рави такива обвинения, които увис­наха във въз­духа, но вече мина времето, в което можеше да си приказва как­вото си пожелае, а всички да му ръкоп­ляс­кат. Време е и да се изс­вет­лят всички моменти от неговата биог­рафия, особено тази в началото на прехода, въп­роси в тази посока проличаха още в грамите на американ­с­кия пос­ланик Байърли, изтекли в сайта „Уикилийкс” преди години.

Подобно на него са и останалите съуп­рав­ляващи русофоби, кланящи се на западни пок­ровители, за да влас­т­ват на гърба на народа, половината от който живее в бед­ност и недоимък. И всичко това – на фона на нагло самох­вал­с­тво какви велики успехи в икономиката пос­тига тази власт…

Преди дни Бойко Борисов показа поведение, как­вото даже Тодор Жив­ков никога не би си поз­волил. Той отново изрази своя силов авторитет като предуп­реди надош­лите на гер­бер­с­кия кон­г­рес за неговото 100 процен­тово преиз­биране, че ще отс­т­ранява всеки, който се опитва да очерни лич­ността му с нарушаване на дис­цип­лината в пар­тията. Дали пък това не значи, че от дър­жав­ната трапеза гер­бер­с­кият елит пак може да си краде, но само ако не го хващат?! Той успокои кметицата Йор­данка Фан­дъкова, че малоб­рой­ната група по площада не може да я катурне от кмет­с­ката власт, независимо че осакатила булеварда „Дон­дуков”, притес­нила отделни райони, като ги оставила да газят калта и се прочула с богатата и спокойна Витошка улица, както и с вечно раз­ширяващата се в столицата синя зона.

Борисов и сега без­с­рамно си прави рек­лама със „социал­ните пари”, пред­видени в бюджета за 2018 г., с колед­ните 40 лв. на пен­сионерите (при стотици евро в съседна Гър­ция) получаващи под 321 лева, с мет­рото, което всъщ­ност е започ­нато в средата на 70-те години, с магис­т­ралите, които неговият соб­с­т­вен минис­тър Дян­ков призна, че са бед­з­с­мис­лени, ако регионите се обез­людяват. Тревожи се от пред­с­тоящия вот на недоверие към правител­с­т­вото, който ще го пос­рами пред цяла Европа. Но той ще предот­в­рати този срам, както се избави от пред­седателя на 44-то Народно съб­рание Димитър Глав­чев и го пос­тави в кон­т­рол­ната комисия на пар­тията си, така и ще потупа по рамото пат­риотите да гласуват против вота срещу него. Той всичко може: влас­тва чрез дър­жавата и я управ­лява като дик­татор. Но да срав­ниш Лев­ски с нелегал­ните миг­ранти по този начин: “Оградата била пад­нала, ами преди нямаше ограда! Ама прес­качали я. Той и Лев­ски щеше да я прес­кочи, ако беше жив“. Да поругаеш национален герой е морално падение. Какво може да се очаква от един самозаб­равил се влас­т­ник.

Никола Чолаков