Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Позиция (2) Преди срещата Русия - САЩ – Упорития срещу Прагматичния

Преди срещата Русия - САЩ – Упорития срещу Прагматичния

Преди срещата Русия - САЩ – Упорития срещу Прагматичния

Ако Тръмп се договори с Путин зад гърба на ЕС, в Брюксел ще изглеждат като завършени глупаци

Срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп на 16 юли в Хел­зинки не пред­вещава пробив в двус­т­ран­ните отношения. Вероятно е дори локал­ните ком­п­ромиси да останат извън рам­ките на зак­лючител­ното комюнике.

Самата среща на върха изк­лючително много напомня неот­дав­наш­ната среща между същия Тръмп и лидера на Северна Корея Ким Чен-ун, когато страните пред­с­казуемо си раз­мениха без­съдър­жателни обещания за деес­калация на кон­ф­ликта, но затова пък оставиха след себе си внушителен геополитически резонанс за регионал­ните политически играчи.

Същото е и този път: Тръмп и Путин все още не са си стис­нали ръцете, а на Изток и Запад вече изчис­ляват своите ползи и загуби от срещата, пише в кратък редак­ционен материал елек­т­рон­ното издание на рус­кото списание „Екс­перт“.

Най-напрегнати са европей­ците. Медиите в Стария свят са пълни със статии и карикатури и чер­вени линии, в които прозира мисълта, че кап­риз­ното американ­ско детенце се среща с политичес­кия мас­тодонт от Кремъл, който леко ще завърти Тръмп, ще изпол­зва емоциите му и ще удържи тотална победа.

А срещата на върха ще пред­с­тав­лява капитулация на Запада пред Кремъл. Раз­бира се, в това има час­тица истина. Но повече от ясно е, че Тръмп изобщо не е неп­ред­с­казуем хлапак, американ­с­кият президент със сигур­ност е пос­ледователен, умен и праг­матичен. А страховете на Запада, че ще загуби позиции заради дейс­т­вията на Тръмп, не са без­поч­вени. Но Европа може да обвинява за това само себе си.

Страните тър­сят ком­п­ромис само тогава, когато раз­берат, че не могат да победят по друг начин. Праг­матикът Тръмп отдавна е раз­б­рал, че — казано на езика на сенатора Джон Кенеди — няма да се получи Русия „да бъде пречупена“. Сан­к­циите не проработиха, зап­лахите също. А това значи, че с Кремъл трябва да се пос­тигне договорка – именно с това се опитва да се заеме Тръмп.

Европейс­ките лидери не са тол­кова гъв­кави: те се страхуват да променят рязко вън­ш­нополитичес­кия курс, защото пос­тавят соб­с­т­вените си кариери и имена по-високо от национал­ните интереси. Те и до момента смятат, че с Русия трябва да се примирят само тогава, когато Западът пос­тигне кон­сен­сус за похода си спрямо Мос­ква.

За Нетаняху проб­лемът на е Асад

Но американ­с­кият президент показа ясно, че не се интересува от кон­сен­суси, че позициите на съюз­ниците не са важни за него и той може да ги пожер­тва с готов­ност, когато сметне за нужно.

Ако Тръмп се договори с Путин, заобикаляйки Европа, тогава в Брюк­сел ще изг­леж­дат като завър­шени глупаци – нали не е тайна, че именно под натиска на САЩ Европа въведе и под­държа антирус­ките сан­к­ции.

Другите дър­жави по света, нап­ротив, привет­с­т­ват срещата в Хел­зинки и очак­ват с нетър­пение тя да завърши успешно. Нап­ример Израел, който е заин­тересуван много повече от Тръмп в сделка между САЩ и Русия за ограничаване на влиянието на Иран в Сирия.

За Бенямин Нетаняху именно Иран е основ­ният проб­лем в сирийс­кия кон­ф­ликт. Асад не е проб­лем. Израел­ците живеят от десетилетия с този съсед и знаят как да се справят с него“, пише Bloomberg. А също така знаят как да се договарят – до началото на сирийс­ката граж­дан­ска война Асад и Нетаняху водиха сек­рет­ните преговори за решаването на въп­роса с Голан­с­ките въз­вишения и пос­лед­ващо сключ­ване на мирен договор.

Кол­кото по-малко е присъс­т­вието на Иран в Сирия, тол­кова по-лесно Тел Авив ще възоб­нови преговор­ния процес.

Още една от заин­тересованите страни е Япония. Токио отдавна сис­темно се опитва да изг­ради добри отношения с Русия, просто защото отдавна се опасява от прекаленото засил­ване на Китай. Изос­т­рените отношения между Мос­ква и Запада бяха от полза на Пекин, защото това обърна Русия на Изток – фак­тически към Китай.

Япон­ците се опитаха да смалят това обръщане и именно затова започ­наха процес на сближаване с Русия. И сега той зацикли заради редица прег­ради, една от които са лошите отношения между Мос­ква и Вашин­г­тон.

Ако сега американ­ците сами започ­нат процес на стабилизация на отношенията с Русия и спрат да пречат на япон­ците да раз­виват пар­т­ньор­с­тво с Мос­ква (както след срещата на върха в Син­гапур час­тично прек­ратиха да пречат на сближаването между Южна и Северна Корея), в Токио ще бъдат много щас­т­ливи от такъв обрат.

Аген­ция “Фокус“

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...