Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт21082018

Брой 164, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.717 BGN1 GBP = 2.18346 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало Позиция (2) Акад. Георги Марков: Не може да има сделка с историческата истина

Акад. Георги Марков: Не може да има сделка с историческата истина

Както Сталин натисна политиците ни през 1946-а, така чичо Сам ги натиска сега от Вашингтон. Не може да признаваме несъществуваща македонска нация под натиска на Сталин. Но те какво правят управляващите ни сега?!

В интервю за „Епицен­тър” извес­т­ният историк акад. Георги Мар­ков припомни, че още на 2 август при срещата в Благоев­г­рад политиците се опитаха да заобиколят историята и да я изпол­з­ват за съв­ремен­ните меж­дународни отношения. Съб­раха се в името на Илинденско-Преображенското въс­тание, но нито Бойко Борисов, нито Зоран Заев казаха какво е това въс­тание. Кой е вдиг­нал това въс­тание? Кой е Гоце Дел­чев? Те искат да загър­бят историята, за да не се скарат. Имаше някакво споразумение в Благоев­г­рад. Никой не говори там нито за бъл­гари, нито за македонци. 

Историята се изпол­зва за целите на политиката. Но няма как да се нап­рави сделка. Те искат да има сделка между политиката и историята. Няма да стане!

Бъл­гар­ска организация е под­гот­вила и е вдиг­нала това въс­тание. Те го изпол­з­ват, без да кажат какъв е неговият харак­тер. Това е безумно от гледна точка на историята! 

Зоран Заев може да казва всичко, той е македонист. Поколения наред в Македония са промивали мозъците. Пис­мата на Гоце Дел­чев са издадени още в началото на 60-те години и в тях той казва какъв е по национал­ност. 

Призовавам бъл­гар­с­ките управ­ляващи кръгове да не загър­б­ват историята и да не изпол­з­ват исторически годиш­нини. Нека се срещат по друг повод, а не по повод на събития, които са ключови в нашата история. 

Академик Мар­ков допълни: „Много се въз­мутих от случилото се в Благоев­г­рад. Не съм присъс­т­вал, но раз­бирам, че никой не е споменал чие е въс­танието, кой е Гоце Дел­чев. Може ли един да смята, че е бъл­гарин, друг – че е македонец, и си стис­кат ръцете за сметка на историята?” 

Според учения гър­ците ни дадоха пример с тех­ния договор как се решават проб­лемите.  Официална реак­ция от наша страна тряб­ваше да има. Нищо не се е променило в тях­ната историог­рафия. Те продъл­жават да делят въс­танието на две — Илин­ден­ско до Места, което смятат за македон­ско. А има, каз­ват, и бъл­гар­ско, което е Преоб­ражен­с­кото. То е в Одрин­ска Тракия и Стран­джа. 

Не може да ровим кос­тите на загиналите герои. Нямаме това морално право. 

Георги Мар­ков е убеден, че минис­тър Екатерина Захариева тряб­ваше незабавно да извика македон­с­кия пос­ланик. Това е фал­шификация на историята и да каже, че ние няма да приемем фал­шификация на историята. 

”Може някой отдалеч да натиска нашите политици, но те ще нап­равят точно като БКП през 1946 година. Както Сталин ги натисна от Мос­ква, така чичо Сам ги натиска сега от Вашин­г­тон. Случилото се през 1946 г. е национално прес­тъп­ление. Не може да приз­наваме несъщес­т­вуваща македон­ска нация под натиска на Сталин. Но те какво правят сега?!”, попита реторично историкът.

Икономика

Култура

Историята на мулан оживява на голям екран

Историята на мулан оживява на голям екран

Дисни показа за пръв път как ще изг­лежда “живата“ Мулан в игрален филм, чиито снимки запоз­наха в понедел­ник. Студиото прави римейк на популя…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Нервите на Атанас Джамбазки не издържаха, полицаи го изведоха от стадиона

Нер­вите на старши треньора на Кариана (Ерден) Атанас Джам­базки не и…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Фермери: МЗХ и ДФЗ да звънят от един национален номер на стопаните

Фер­мери: МЗХ и ДФЗ да звънят от един национален номер на стопаните

Да има единен национален телефон, от който инс­титуциите да се свър­з­ват с земедел­с­ките производители,предлагат топани. Причината е стар­тиране…

Прочети още:

Loading...