Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Журналистите в Европа страдат от натиск, насилие и автоцензура

Журналистите в Европа страдат от натиск, насилие и автоцензура

Журналистите в Европа страдат от натиск, насилие и автоцензура

69 на сто от репортерите са били жертва на физическа саморазправа

Жур­налис­тите в Европа са под­ложени на насилие и натиск, кон­с­татира док­лад на Съвета на Европа, пред­с­тавени от меж­дународ­ната организация, предаде БТА.

Отбелязва се, че често европейс­ките жур­налисти са изложени на неоп­рав­дана намеса в работата, което поражда страх и автоцен­зура.

Всеки трети от общо 940 учас­т­ници в допит­ването е заявил, че в пос­лед­ните 3 години е претър­пял физическо насилие заради професионал­ната си дей­ност. Общо 69 на сто от жур­налис­тите са свидетел­с­т­вали, че са станали жер­тва на физическа самораз­п­рава, зап­лахи, унижения.

На второ място по чес­тота (53 на сто) са случаите на оказ­ване на натиск в интер­нет — с лични нападки или с целенасочени кам­пании за оклеветяване. Половината жур­налисти са съоб­щили за натиск от заин­тересовани групи. Общо 46 на сто съоб­щават за получени зап­лахи със сила, а 43 на сто — за натиск от политически групи. Съоб­щава се също за случаи на целенасочено прос­ледяване (39 на сто) и натиск от полицията (35 на сто).

Близо 3/4 от жур­налис­тите каз­ват, че не се чув­с­т­ват пред­пазени от следене, а половината не мис­лят, че източ­ниците им могат да останат защитени. Всеки пети от тях е ставал жер­тва на кражба или изземане на сред­с­тва за работа. Един от петима е бил зап­лаш­ван със задър­жане или съдебно прес­лед­ване.

Случаите с физическо насилие срещу жур­налисти са били най-чести в Южен Кав­каз и Тур­ция, но се съоб­щава за подобни събития в дър­жави от ЕС, както и в страни от Западна Европа, които не членуват в Общ­ността. Половината от учас­т­валите в проуч­ването жур­налисти са с над 15-годишен професионален опит.

Учас­т­ниците са заявили, че притес­ненията им са основно за психологическо насилие (60 на сто), натиск в интер­нет (57 на сто), натиск от отделни хора (51 на сто), от заин­тересовани групи (45 на сто), физическо насилие (41 на сто). Всеки трети от жур­налис­тите чув­с­тва зап­лаха за семейс­т­вото и приятелите си.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...