Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Бивш шеф на ФБР ще разследва връзките на Тръмп с Русия

Бивш шеф на ФБР ще разследва връзките на Тръмп с Русия

Бивш шеф на ФБР ще разследва връзките на Тръмп с Русия

72-годишният Робърт Мълър е назначен за специален прокурор

Бив­шият дирек­тор на ФБР Робърт Мълър прие да бъде специален прокурор на федерал­ното раз­с­лед­ване за евен­туален таен сговор между предиз­бор­ния екип на Доналд Тръмп и Русия и ней­ната намеса в избор­ния процес в САЩ през 2016 г., предаде АП.

Юридичес­ката фирма Уил­мър­Хейл, в която Мълър работеше, заяви, че той е подал оставка вед­нага след наз­начаването му в сряда за специален прокурор от минис­тер­с­т­вото на правосъдието. Суров и методичен, Робърт Мълър се пол­зва с голямо уважение във Вашин­г­тон. 72-годишният бивш дирек­тор на ФБР при президен­тите Джордж Буш син и Барак Обама се радва на уважението и на репуб­ликанци, и на демок­рати. Той не се е поколебавал да се противопос­тави на Белия дом за дейс­т­вия, които е смятал за незаконни.

Наз­начен за дирек­тор на ФБР сед­мица преди атен­татите на 11 сеп­тем­ври 2001 г., той остава начело на бюрото 12 години. Негова зас­луга е основна реор­ганизация на ФБР в момент, когато бюрото е зас­т­рашено от раз­пус­кане, защото не успява да предот­в­рати атен­татите на 11 сеп­тем­ври. Бивш офицер от мор­с­ката пехота, Робърт Мълър се е сражавал във вой­ната във Виет­нам. По-дълго от него начело на ФБР е бил само Едгар Хувър, основателят на бюрото, заемал този пост в продъл­жение на 48 години до смъртта си.

Президен­тът на САЩ Доналд Тръмп изрази надежда, че след наз­начаването на специален прокурор, раз­с­лед­ването за евен­туален сговор между предиз­бор­ния му екип и Русия ще прик­лючи бързо. “Както съм каз­вал много пъти, цялос­тно раз­с­лед­ване ще пот­върди онова, което вече знаем: не е имало никакъв сговор между екипа на моята кам­пания и чужда страна. Очак­вам това да прик­лючи бързо“, заявява Тръмп в дек­ларация, оповес­тена от Белия дом.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...