Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Чешките социалдемократи обещават да намалят данъците за работещите

Чешките социалдемократи обещават да намалят данъците за работещите

Чешките социалдемократи обещават да намалят данъците за работещите

Чеш­ката социал­демок­ратическа пар­тия, най-големият пар­т­ньор в коалицион­ното правител­с­тво на страната, но със спадаща популяр­ност, ще се опита да прив­лече гласоподаватели преди изборите през октом­ври, като пред­лага намаляване на данъците за работещите и затягане на кон­т­рола върху големите ком­пании, предаде Рой­терс.

Пар­тията пред­с­тави предиз­бор­ната си прог­рама дни след като премиерът Бохус­лав Соботка обяви решението си да се оттегли от лидер­с­кия пост на най-старата чешка пар­тия в опит да обърне тен­ден­цията на спад в под­к­репата за социал­демок­ратите.

В прог­рамата си пар­тията обещава да намали данъците на работещите, да увеличи отпус­ката им до 5 сед­мици, да повиши минимал­ната зап­лата до поне 16 000 крони (685 долара) месечно до 2022 г. и други придобивки.

Освен това социал­демок­ратите пов­тарят обещанието си от предиш­ните избори да въведат прог­ресивен данък върху активите на големите банки и да се борят с укриването на данъци от големите кон­г­ломерати.

Макар правител­с­т­вото да отчита рас­теж на икономиката, който му помогна да пос­тигне пър­вия балан­сиран бюджет от 20 години, социал­демок­ратите изос­тават в проуч­ванията на общес­т­веното мнение след основ­ния си кон­курент и коалиционен пар­т­ньор пар­тия “Дейс­т­вие на недовол­ните граж­дани 2011“ (АНО).

Пос­лед­ните анкети сочат, че АНО води пред социал­демок­ратите.

АНО бе съз­дадена и е ръководена от милиар­дера и бивш минис­тър на финан­сите Анд­рей Бабиш, който прив­лече гласоподаватели с мени­джър­с­кия си под­ход на управ­ление.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...