Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Макрон контролира Националното събрание след вторият тур на изборите във Франция

Макрон контролира Националното събрание след вторият тур на изборите във Франция

Макрон контролира Националното събрание след вторият тур на изборите във Франция

Предизвестеният резултат намалява активносттта на гласоподавателите

Фран­ция гласува вчера на втори тур на пар­ламен­тар­ните избори, предаде АФП. Очаква се те да осигурят невиж­дано от десетилетия мнозин­с­тво от поне 4/5 на цен­т­рис­т­ката пар­тия на новия президент Еманюел Мак­рон в Национал­ното съб­рание, предаде АФП.

Това ще поз­воли на Мак­рон, който бе изб­ран за президент миналия месец, да осъщес­тви амбициоз­ната си прог­рама за либерални реформи.

Дър­жав­ният глава очаква фран­цузите да пот­вър­дят “своята воля за обнов­ление“, изразена на президен­т­с­ките избори и на пър­вия тур на пар­ламен­тар­ните, заяви говорителят на правител­с­т­вото Крис­тоф Кас­танер.

Премиерът Едуар Филип обаче предуп­реди привър­жениците на Мак­рон да не приемат победата за даденост. “От опит зная, че едни избори никога не са спечелени преди пос­лед­ния ден, дори преди пос­лед­ната минута“, под­черта той.

Всички социологически проуч­вания и екс­пер­тни оценки пред­вещаваха забележителна победа на “Репуб­лика, нап­ред!“. Очаква се движението да получи значително мнозин­с­тво в Национал­ното съб­рание (дол­ната камара на френ­с­кия пар­ламент) — между 400 и 470 места от общо 577. За абсолютно мнозин­с­тво са необ­ходими 289 депутат­ски места.

От друга страна, край­нодес­ният Национален фронт (НФ) на Марин Льо Пен, която дос­тигна до балотажа на президен­т­с­ките избори през май, се очаква да спечели само няколко места в пар­ламента. Същата е ситуацията с край­ната левица, чийто кан­дидат за дър­жавен глава Жан-Люк Мелан­шон получи близо 1/5 от гласовете на пър­вия тур на президен­т­с­ките избори през април.

С избирател­ната сис­тема се обяс­нява и нис­ката актив­ност на изборите. На пър­вия тур на 11 юни гласуваха 1/2 от избирателите — исторически отрицателен рекорд, като мнозина заявиха, че не виж­дат смисъл да упраж­нят правото си на вот.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...