Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Арестуваните за корупция в Саудитска Арабия плащат, за да избегнат съда

Арестуваните за корупция в Саудитска Арабия плащат, за да избегнат съда

Арестуваните за корупция в Саудитска Арабия плащат, за да избегнат съда

Хазната е открила специална сметка, очакват приходи от 50-100 млрд. долара

Повечето от задър­жаните в Саудит­ска Арабия при масираната акция срещу коруп­цията са приели да сключат финан­сови споразумения, за да избяг­нат съдебно прес­лед­ване, съобщи глав­ният прокурор на крал­с­т­вото Сауд Ал Моджеб, цитиран от ДПА. “В момента се финализират необ­ходимите процедури, за да се сключат такива споразумения“, като под арест в момента все още остават 159 души, добави той.

Общо 320 уличени в коруп­ция високопос­тавени саудитци бяха задър­жани, за да предос­тавят инфор­мация на раз­с­лед­ването. “В случай, че не се пос­тигне споразумение, или ако задър­жаният отрича обвинението, той се предава на прокуратурата за довър­ш­ване на юридичес­ката процедура срещу него“, каза Ал Моджеб. Като част от мер­ките за бор­бата с коруп­цията бяха зам­разени 2000 бан­кови сметки.

Минис­търът на тър­говията Маджед бин Абдула Ал Касаби съобщи, че Саудит­ска Арабия е прик­лючила с основ­ната вълна от арести и смята да изпол­зва кон­фис­куваните милиарди долари в проекти за икономическо раз­витие на монар­хията.

При една от пър­вите сделки с обвинените и задър­жани лица принц Митеб бин Абдула, по-рано смятан за водещ претен­дент за трона, е бил освободен от ареста, след като се съг­ласил да плати 1 милиард долара.

Минис­тер­с­т­вото на финан­сите е отк­рило специална сметка, за да получава парите от такива споразумения. Те може да дос­тиг­нат между 50 и 100 млрд. долара, каза Ал Касаби. Сред­с­т­вата от тази сметка ще бъдат изпол­з­вани за задоволяване на общес­т­вените нужди, за изг­раж­дане на жилища, защото това са пари за народа, каза минис­търът. Той увери, че те няма да бъдат изпол­з­вани за нищо друго освен за проекти за раз­витие.

Десетки прин­цове от управ­ляващата саудит­ска динас­тия, нас­тоящи и бивши минис­три, биз­нес­мени и други високопос­тавени саудит­ски служители бяха задър­жани в началото на ноем­ври при незапом­нена чис­тка в рам­ките на битка с коруп­цията, започ­ната от младия прес­толонас­лед­ник принц Мохамед бин Сал­ман в опит да укрепи позициите си във властта. Те бяха дър­жани под ключ в няколко лук­созни хотела в страната.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие