Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Групата Лима призова Венецуела да смени датата на изборите

Групата Лима призова Венецуела да смени датата на изборите

Минис­т­рите на вън­ш­ните работи на Групата Лима, обединяваща 14 предимно латиноамерикан­ски страни, призоваха правител­с­т­вото на Венецуела да изготви нов избирателен график. Призивът бе отп­равен след извън­редно заседание на дип­ломатите, пос­ветено на пред­с­роч­ните президен­т­ски избори във Венецуела, нас­рочени за 22 април. Не може да има чес­тни и справед­ливи избори без пъл­ното учас­тие в тях на всички политически пар­тии, се казва в дек­ларация на минис­т­рите.

Президен­тът на Венецуела Николас Мадуро ще се бори за нов президен­т­ски ман­дат. Притес­нени от измами на изборите трите основни опозиционни политически пар­тии се колебаят дали да учас­т­ват във вота. ЕС и Колум­бия вече обявиха, че няма да приз­наят резул­татите от тези избори.

Групата Лима обединява Чили, Аржен­тина, Бразилия, Канада, Колум­бия, Коста Рика, Гватемала, Хон­дурас, Мек­сико, Панама, Параг­вай, Боливия, Гвияна и Перу. Тя бе съз­дадена през август м. г., за да призове правител­с­т­вото на Венецуела да извърши демок­ратични реформи, да освободи политичес­ките зат­вор­ници и да раз­реши на чужди организации да предос­тавят помощ на венецуел­ците, живеещи в тежка икономическа и продовол­с­т­вена криза. Заради кризата хиляди венецуелци напус­кат страната.

Същев­ременно влас­тите на Перу оттег­лиха поканата към президента на Венецуела за учас­тие в срещата на върха на американ­с­ките дър­жави, която ще се със­тои в Лима на 13 и 14 април.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...