Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25052018

Брой 102, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Меркел: Иранското споразумение не е идеално, но е най-добре да го спазваме

Меркел: Иранското споразумение не е идеално, но е най-добре да го спазваме

Меркел: Иранското споразумение не е идеално, но е най-добре да го спазваме

Най-добрият начин за успокояване на меж­дународ­ните без­покойс­тва за ролята на Иран в региона и прог­рамата му за балис­тични ракети е придър­жането към ядреното споразумение, дори след решението на САЩ да се изтег­лят от него, каза гер­ман­с­кият кан­ц­лер Ангела Мер­кел, цитирана от Рой­терс.

“Въп­росът е дали можете да раз­говаряте по-добре, ако прек­ратите споразумението или ако останете в него. Ние каз­ваме, че можете да раз­говаряте по-добре, ако останете в него“, заяви Мер­кел пред Бун­дес­тага, дол­ната камара на гер­ман­с­кия пар­ламент. “Това споразумение съв­сем не е идеално, но Иран, както показ­ват всички данни на меж­дународ­ните ядрени власти, се придържа към ангажимен­тите по споразумението“, каза тя.

“Въп­реки всички труд­ности, които имаме тези дни, тран­сат­лан­тичес­ките отношения са и остават пър­вос­тепенни“, заяви Мер­кел. “Но тези тран­сат­лан­тически отношения също така трябва да могат да се справят с раз­личия в мнението“, каза тя.

Мер­кел заяви, че кон­ф­лик­тът в Източна Украйна не може да бъде решен с военни сред­с­тва, а е необ­ходимо да се изпол­з­ват същес­т­вуващите канали за преговори. Гер­мания и Фран­ция “се опит­ват да съживят Мин­с­кото споразумение“, увери тя, но изрази съжаление, че пос­тоян­ните “нарушения на кон­так­т­ната линия“ са обез­куражаващ фак­тор.

България

Икономика

Култура

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе въз­родени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

„В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е На…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...