Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Меркел: Иранското споразумение не е идеално, но е най-добре да го спазваме

Меркел: Иранското споразумение не е идеално, но е най-добре да го спазваме

Меркел: Иранското споразумение не е идеално, но е най-добре да го спазваме

Най-добрият начин за успокояване на меж­дународ­ните без­покойс­тва за ролята на Иран в региона и прог­рамата му за балис­тични ракети е придър­жането към ядреното споразумение, дори след решението на САЩ да се изтег­лят от него, каза гер­ман­с­кият кан­ц­лер Ангела Мер­кел, цитирана от Рой­терс.

“Въп­росът е дали можете да раз­говаряте по-добре, ако прек­ратите споразумението или ако останете в него. Ние каз­ваме, че можете да раз­говаряте по-добре, ако останете в него“, заяви Мер­кел пред Бун­дес­тага, дол­ната камара на гер­ман­с­кия пар­ламент. “Това споразумение съв­сем не е идеално, но Иран, както показ­ват всички данни на меж­дународ­ните ядрени власти, се придържа към ангажимен­тите по споразумението“, каза тя.

“Въп­реки всички труд­ности, които имаме тези дни, тран­сат­лан­тичес­ките отношения са и остават пър­вос­тепенни“, заяви Мер­кел. “Но тези тран­сат­лан­тически отношения също така трябва да могат да се справят с раз­личия в мнението“, каза тя.

Мер­кел заяви, че кон­ф­лик­тът в Източна Украйна не може да бъде решен с военни сред­с­тва, а е необ­ходимо да се изпол­з­ват същес­т­вуващите канали за преговори. Гер­мания и Фран­ция “се опит­ват да съживят Мин­с­кото споразумение“, увери тя, но изрази съжаление, че пос­тоян­ните “нарушения на кон­так­т­ната линия“ са обез­куражаващ фак­тор.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...