Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) В Тайланд завърши операцията по спасяване на 13-те “диви глигана“, блокирани в пещера

В Тайланд завърши операцията по спасяване на 13-те “диви глигана“, блокирани в пещера

В Тайланд завърши операцията по спасяване на 13-те “диви глигана“, блокирани в пещера

Тай­лан­д­с­ките спасители обявиха, че са прик­лючили операцията по извеж­дането на 13 души, блокирани от над 2 сед­мици в пещерата Луанг.

Ръководителят на операцията Нарон­г­сак Осот­танакорн заяви на прес­кон­ферен­ция в Бан­кок, че те са изпъл­нили изцяло мисията, продъл­жила 17 дни и смятана отначало за неиз­пъл­нима, предаде ТАСС.

Освен мом­четата и треньора им пещерата тряб­ваше да напус­нат и лекар и трима тай­лан­д­ски воен­номор­ски водолази, които бяха с тях от момента, в който бяха отк­рити на 2 юли.

Въп­реки сил­ния от време на време дъжд рав­нището на водата в пещерата остана прием­ливо за извеж­дането.

Рой­терс предаде, че всички спасени са били изнесени на носилки. Както и в предиш­ните дни мом­четата първо тряб­вало да стиг­нат до мяс­тото в пещерата, където бил раз­положен времен­ният щаб. По този начин те преминавали най-опасния учас­тък от пещерата, където трябва да се плува под водата. Оттам до изхода им оставали 2 км.

Тай­лан­д­с­ките воен­номор­ски сили също пот­вър­диха, че операцията е прик­лючила. “Всички 13 “диви глигана“ са изведени на повър­х­ността“, написаха воен­ните във Фейс­бук.

Линей­ките със спасените бяха пос­рещани с аплодис­менти от тъл­пата пред близ­ката бол­ница.

На зак­лючител­ната прес­кон­ферен­ция Осот­танакорн благодари на всички учас­т­вали в операцията. Той пот­върди, че “всички, които са били в пещерата, са в безопас­ност“, и допълни, че тай­лан­д­с­ката армия е изп­ратила над 1000 воен­нос­лужещи да помагат на екипите.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...