Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб04042020

Брой 64, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.79335 BGN ↑ 1 GBP = 2.22917 BGN ↑ 1 CHF = 1.85369 BGN ↑
Back Вие сте тук:Начало ЦКС (2) ЗАРАЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

ЗАРАЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

ЗАРАЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

„Потребителните кооперации в България се появяват към края на 19 и началото на 20 век, веднага след образуването на първите кооперации. “По примера на Рочдейлските пионери - основатели на първата потребителна кооперация в света, и българските кооператори се обединяват около ценности и принципи като самопомощ, самоуправление, самоотговорност, доброволност, демократичност, равноправие, участие на членовете и солидарност. За разлика от потребителната кооперация в Рочдейл, развитието на българските потребителни кооперации „се свързва не толкова с положението на работниците от фабриките, които към този период е относително малобройно и с ниски доходи, колкото с нуждите на държавните и други служители и на редица дребно стопански съществувания в градовете. “През 1894 г габровските работилници, основават табашко работническо дружество. То има свой устав и открива бакалски магазин. Това е един от първите опити за основаване на работническо потребителна кооперация в България. Въпреки бавното развитие на потребителните кооперации у нас, през 1902 г. българското кооперативно движение се приобщава към Международния кооперативен съюз именно чрез потребителна кооперация „Братски труд“ София. През 1907 г. е приет Закон за кооперативните сдружения.

ЦЕНОВИ РЕГУЛАТОР

Офицерско икономическо дружество „Опит“ е смятано за първата потребителна кооперация в България е основано на 1.06.1895 г в Шуменския гарнизон. Основната му дейност е да доставя облекло и други офицерски принадлежности. Според чл.2 от неговия устав....„Дружеството има за цел да поевтинява живота на членовете си и да ги запази от всякаква експлоатация на известни търговци“. Много бързо след учредяването си дружеството успява да намали цената на всички „специални офицерски потреби“ от 20 до 60% в сравнение с пазарните. Скоро успехите на кооперацията се разчуват и подобни офицерски сдружения възникват в Русе, София и други градове в страната. През 1908 г. след влизане в сила на Закона на кооперативните сдружения, дейността на дружеството се разширява, а неговите членове се увеличават. От 1920 г. то започва да се нарича Офицерско кооперативно сдружение „Опит“ в гр. Шумен. През 1941 г. собствените средства на кооперацията достигат близо 500 000 лв. и продължава да съществува под това име до 1950 г, когато се влива в Държавно търговско предприятие „Специална търговия“.

ПЪРВО ПОТРЕБИТЕЛСКО ОБЕДИНЕНИЕ

Една от най-любопитните истории e тази на потребителна кооперация „Братски труд“ София. Започнала по идея на група служители на Българска народна банка, тe започват да снабдяват своите членове с „потребителни стоки от по-уредените и по-големите магазини в София, където им се правят известни отстъпки от текущите пазарни цени. Отстъпките, правени от търговците се събират от специална комисия и тези суми стават част от дяловия капитал на дружеството, което се основава в София на 3 ноември 1902 г. с името „Братски труд“. Три години по-късно членовете се увеличават, дяловият капитал се удвоява и се сдобива със собствена сграда, като сключва ипотечен кредит с БЦКБ. След приемането на Закона за кооперативните сдружения, през 1908 г. дружеството променя устава си и името на потребителна кооперация „Братски труд“. Особено интензивна е нейната дейност по време на Първата световна война и през 1923 г., нейните членове достигат 3 614. Катастрофалното спадане на цените и стопанската криза от 1929 г., се отразяват сериозно на кооперацията.

МЕЖДУНАРОДНО ВЛИЯНИЕ

Особено интересно е развитието на кооперация „Освобождение“ София, която въпреки, че е създадена по решение на Първия конгрес на БКП през 1919 г. се превръща във фактор в международната търговия. Само година след учредяването си, през 1920 г., тя става най-масовата и влиятелна кооперативна организация на работниците. Учредява фондове „Взаимоподпомагане“, „Просветен“, „Специален“, „По случай смърт“ и „Болест“, за които се отделят 10% от печалбата. Само за четири месеца дяловият капитал се увеличава четири пъти. Към основните фондове на кооперацията са прехвърлени печатница и книжарница. Цялата стопанска дейност - търговска и производствена се организира от четири отдела: книгоиздателски, продоволствен, строителен и спестовно-влогов. През 1922 г. кооперация „Освобождение“ изпраща свой представител в Русия, като го натоварва със задачата да развие международните и търговски отношения. Иван Орманов сключва търговски спогодби за доставка на петролни продукти, химикали, дървен материал, хранителни продукти и много други. Това дава основание белгийски и германски фирми да изпращат оферти и предложения за сътрудничество. Унгарската фирма „Тану-Даибус“ прави предложение чрез „Освобождение“ да достави на Русия вагони, речни кораби, моторни лодки и др.

Придобила международна известност, като стабилен и влиятелен партньор, през 1923 г. кооперация „Освобождение“ става член на Международния кооперативен съюз.

СДРУЖАВАНЕ НА РАБОТНИЧЕСКИТЕ КООПЕРАЦИИ

Първият опит да се създаде кооперативна централа е направен през май 1919 г., чрез кооперация „Напред“ София, която с писма до всички потребителни кооперации призовава да се обединят. На 19 октомври същата година, седем работнически потребителни кооперации от градовете - София, Кюстендил, В. Търново, Трявна, Лясковец и от селата - Миндя и Златарица, учредяват работническа централа „Напред“. Уставът и, е изработен по образец на швейцарска потребителна кооперация и нейни членове могат да бъдат всички сдружения, които го приемат. Тя си поставя за цел да доставя всички продоволствени и потребителни стоки, като се закупуват направо от производителите; да урежда кредитирането на кооперациите и да финансира отделните им членове; да събира техните спестявания и се грижи за тяхното изплащане, в момента когато пожелаят; да защитава интересите им от частния търговски и лихварски капитал; да организира свое производство с по-високо качество и на справедливи цени, като може да участва и в частно „производителни предприятия“. По своята организация и структура кооперативна централа „Напред“ е по образец на западноевропейските и скоро след регистрацията си, изгражда свои клонове в големите градски центрове. Само за 4 години средствата на централата се увеличават два пъти.

Дирекция „КООП медии и реклама“