Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2)

Климатолог: Обстрелването на градоносни облаци е като лов на слон с карфица

Климатолог: Обстрелването на градоносни облаци е като лов на слон с карфица

Никой не може да каже дали скоро ще има силни градушки като тези в Плевен­ско отп­реди дни. Те се дъл­жаха на мезоцик­лон, който е повече от 30 километра в диаметър. Това комен­тира климатологът доц. Георги Рачев пред “Нова телевизия“. Мезоцик­лонът е относително рядко в Бъл­гария метеоролично явление и се проявява вед­нъж на всеки три до пет години, поясни специалис­тът. Той го описа като “супер клетка“ — голям облак с диаметър 30 км, който съдържа много отделни (ледени) топ­чета в едно. Те падат с висока скорост, не могат да се раз­топят и са като без­фор­мена буца“, добави той. Метеоролозите допус­кат, че освен това в района на Плевен е имало локално тор­надо. “Обс­т­рел­ването на градоносни облаци е като лов на африкан­ски слон с кар­фица“, добави…

Прочети още…

Как киселото мляко написа китайската приказка за село Момчилово

Как киселото мляко написа китайската приказка за село Момчилово

Пър­вият по рода си българо-китайски форум „Меж­дународни клъс­терни политики“ (BCF 2018) ще се проведе на 18 и 19 май 2018 г. във Варна. Как нав­лизането на бъл­гар­с­кото кисело мляко в Китай написа „китайс­ката приказка“ на родоп­с­кото село Мом­чиловци – това ще раз­каже пред учас­т­ниците във форума Иван Тодоров, пред­седател на управител­ния съвет на „Бъл­гар­ски цен­тър за раз­витие, инвес­тиции и туризъм с Китай“.

Васил Гелев, изпъл­нителен дирек­тор на Цен­търа за насър­чаване на сът­руд­ничес­т­вото в…

Прочети още…

Първият доклад за годината прогнозира поскъпване на пшеницата

Първият доклад за годината прогнозира поскъпване на пшеницата

Засушаването в Северното полукълбо ще понижи добивите, а търсенето се увеличава, отбелязва ИнтелиАгро

Депар­тамен­тът по земеделие на САЩ (USDA) пот­върди очак­ванията за пос­къп­ване на пшеницата през пазар­ната 2018/2019 година в пър­вия си док­лад за тър­говията на основ­ните зър­нени продукти. Анализаторите от ИнтелиАгро изс­лед­ват основ­ните фак­тори на глобал­ния пазар в нова пуб­ликация в блога на организацията.

Пър­вите прог­нози на USDA за пазар­ната 2018/2019 г. показ­ват отс­тъп­ление от…

Прочети още…

Дронове навлизат в помощ на земеделието у нас

Дронове навлизат в помощ на земеделието у нас

Учас­т­ници в Зелена академия в Кюс­тен­дил се запоз­наха с нав­лизането на дроновете в помощ на земеделието и широките въз­мож­ности за изпол­з­ването им. „Дроновете могат да бъдат едни от най-полезните машини в земеделието, защото те летат бързо, пок­риват големи площи и ако са снаб­дени с под­ходящата камера могат да зас­немат учас­таци от полета, градини и лозя“, обясни доц. Веселин Кутев от Лесотех­нически универ­ситет, цитиран от dariknews.bg.

По думите му, с мул­тис­пек­т­рални камери, прикачени към…

Прочети още…

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят