Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) До края на май изплащат всички евросредства към фермерите за 2016 г.

До края на май изплащат всички евросредства към фермерите за 2016 г.

До края на май изплащат всички евросредства към фермерите за 2016 г.

По думите на министъра е създадена организация за изпълнение на заложените срокове

Краят на май 2017 г. е край­ният срок, който са си пос­тавили от Минис­тер­с­т­вото на земеделието и храните (МЗХ), за да изп­латят всички плащания към земедел­с­ките произ­водители. Такова обещание даде служеб­ният минис­тър на земеделието проф. Христо Бозуков. По думите му е съз­дадена организация, за да се изпълни това му обещание. Минис­тър Бозуков допълни, че заложените плащания, ще бъдат изп­латени с месец по-рано от миналата година. Именно индикатив­ния график, който беше пуб­ликуван в края на фев­руари въз­пали недовол­с­т­вото у фер­мерите и те въз­роп­таха, тъй като очак­ваха парите си с месец по-рано от заложените в индикатив­ната рамка.

Към момента има няколко схеми и мерки, по които земедел­с­ките произ­водители са получили суб­сидиите си. Дър­жавен фонд „Земеделие“ вече преведе близо 70 млн. лева за необ­лагодетел­с­т­вани райони по мярка 13, в които попадат и чаканите от земеделци сред­с­тва по НР1 и НР2.

Актуализираният индикативен график внесе нап­режение и сред зелен­чукоп­роиз­водителите и овощарите, тъй като плащанията за сек­тор “Плодове и зелен­чуци“ бяха отложени с един месец, по думите им. Сред няколко срещи с екс­перти от МЗХ и ДФЗ, бран­шът успя да издейс­тва плащанията по схемите да се оторизират до края на месец март. По индикативни данни до 20 март трябва да се пред­видят и плащанията по Схемата за млади земедел­ски стопани.

В края на миналата сед­мица стана ясно още, че утвър­деният бюджет по схемата за Преходна национална помощ за тютюна, ще бъде раз­п­ределен в сед­мицата от 17 до 21 април, въп­реки заложените дати от 1 до 10 април в индикатив­ния график.

Месец април се очер­тава да бъде най-наситен с плащания, тъй като по индикативни данни, за тогава е заложено изп­лащането на сумите по Схемата за зелени дирек­тни плащания, Схемата за млади земедел­ски стопани, Мярка 10, Мярка 11 и Мярка 214. За месец май остават плащанията по СЕПП и Специал­ното плащане за памук.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...