Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Добивът на пчелен мед ще е под 10 000 тона

Добивът на пчелен мед ще е под 10 000 тона

Добивът на пчелен мед ще е под 10 000 тона

Около 70-75% от родната продукция отива за износ

През тази година добивът на пчелен мед у нас ще падне под 10 000 тона, прог­нозира пред БТА пред­седателят на Съюза на бъл­гар­с­ките пчелари Михаил Михай­лов. Миналата година добивът е дос­тиг­нал 10 00010 500 тона, но тази година ще е по-малко, най-вероятно под 10 000 тона, каза Михай­лов. Той уточни, че добивите на мед в страната варират между 6000 и 12 000 тона годишно. Според него в Североиз­точна Бъл­гария, по течението на река Дунав, в Тракия има срав­нително добри добиви, но в районите на Югозападна Бъл­гария „положението е трагично“. И през тази година продук­цията е спасена от масивите със слън­чог­лед, от който се засяват 56 милиона декара годишно. Около 7075% от бъл­гар­с­кия мед се изнася в ЕС или в трети страни, комен­тира още Михай­лов. Останалата една трета остава за кон­сумация от населението у нас и за под­х­ран­ване на пчелите.

Цената на дребно на пред­лагания пчелен мед е реална, посочи Михай­лов, но поиска да бъде увеличена цената за изкупуване на едро. Той даде пример, че бил­ковият мед се изкупува от пчеларите за 4 лева килог­рама, а в тър­гов­с­ката мрежа се продава за 10 лв. Биологич­ният мед се изкупува за 56 лева, а се продава за около 12 лева.

Според статис­тически данни в момента дейс­т­ващите пчелари в Бъл­гария са около 19 хил., но те прог­ресивно намаляват, комен­тира Михай­лов. В сек­тора има млади хора и те са прив­лечени главно от прог­рамите. Има и прием­с­т­веност в семейс­т­вата. Малка част от пчеларите — около 23 хил. годишно, кан­дидат­с­т­ват по прог­рами за под­помагане, тъй като за соб­с­т­вениците на пчелини с до 50 кошера не е изгодно да се регис­т­рират и да плащат осигуровки.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...