Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря20062018

Брой 120, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Агроминистерството е готово със законови промени срещу измамите с „белите петна“

Агроминистерството е готово със законови промени срещу измамите с „белите петна“

Мис­тер­с­т­вото на земеделието е готово с промени в Закона за соб­с­т­веността и пол­з­ването на земедел­с­ките земи, насочени срещу краж­бата на „бели петна“ и преот­даването им от недоб­росъвес­тни фирми. До дни проек­тът трябва да мине за обсъж­дане с бранша, така че да го внесем в Минис­тер­с­кия съвет, а после и в пар­ламента. Това съобщи за Синор.БГ минис­търът на земеделието Румен Порожанов, комен­тирайки вратич­ките в законодател­с­т­вото, довели до поред­ната схема с измами с наемането на земи.

Инициатива с нор­мативни промени по тази тема поде и омбуд­с­манът Мая Манолова, но минис­тер­с­т­вото е под­гот­вило свой проект, който по думите на Порожанов ще сложи ред в сис­темата. „Най-големият проб­лем е свър­зан с досегаш­ната въз­мож­ност договорите за наем да се заверяват в нотариата само на база под­пис, както беше записано в двата закона и за наемите и за аренда. Със сегаш­ните промени пред­лагаме нотариусите да проверяват и съдър­жанието на договорите“ посочи минис­търът.

Втората промяна е свър­зана с решението поне един от соб­с­т­вениците на земедел­с­ката земя да присъс­тва при заверяването на наем­ните договори. Това е втората основна промяна, която според минис­тър Порожанов ще пресече спекулациите с краж­бите на „бели петна“.

От 2016 г. инфор­мацията с белите петна е пуб­лична, затова започна да се спекулира с наив­ността на някои земедел­ски произ­водители. Според мен този проб­лем малко се преек­с­понира, още повече, че не допус­нахме неговото раз­рас­т­ване. Знаете, че още при появата на пър­вия случай пус­нахме писмо и блокирахме впис­ванията на подобни договори“, зак­лючи още минис­търът.

След раз­говори с Аген­цията по впис­ванията също са се раз­б­рали да се блокира регис­т­рацията на тези договори. В някои региони на страната тези договори са впис­вани, но в други – не са, в очак­ване на новите законови промени.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...