Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Родните фермери са натрупали кризисен резерв от 7,5 милиона евро, чака се становище от Брюксел за връщането му

Родните фермери са натрупали кризисен резерв от 7,5 милиона евро, чака се становище от Брюксел за връщането му

Родните фермери са натрупали кризисен резерв от 7,5 милиона евро, чака се становище от Брюксел за връщането му

След като Европейс­ката комисия обяви, че ще върне на фер­мерите 433 милиона евро от кризис­ния резерв, тъй като през 2017 година той не е изпол­з­ван за предот­в­ратяване на пос­ледици от сериозни бед­с­т­вия, пред­с­тавители на бран­шовите организации се поин­тересуваха кога тези сред­с­тва ще бъдат въз­с­тановени. Въп­росът беше пос­тавен към ръковод­с­т­вото на минис­тер­с­т­вото на земеделието по време на национал­ния семинар на Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите.

През втория прог­рамен период беше решено 3 процента от всяка суб­сидия над 2 хиляди евро, отпус­ната като зелено плащане, да се заделя в резерв, изпол­з­ван за пок­риване на пораженията от природни бед­с­т­вия. Според този рег­ламент мак­симал­ната сума, която един фер­мер може да преведе за този резерв е 20 хиляди евро.

През пос­лед­ните две години от прилагането на резер­в­ния фонд бъл­гар­с­ките фер­мери са нат­рупали 7,5 милиона евро, които фонд „Земеделие“ би тряб­вало да въз­с­танови на всеки земедел­ски произ­водител.

До този момент коефициен­тът, по който се удър­жаха тези сред­с­тва, беше в раз­мер на 1,3539 от процента. През 2017 година обаче Европейс­ката комисия ще определи нов коефициент на редук­ция, затова и от минис­тер­с­т­вото изчак­ват с въз­с­тановяване на тези сред­с­тва.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят