Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Зърнопроизводителите в Генерал Тошево готови за блокада

Зърнопроизводителите в Генерал Тошево готови за блокада

Зърнопроизводителите в Генерал Тошево готови за блокада

Готов­ност за „ефек­тивни протес­тни дейс­т­вия до отмяна на инвес­тицион­ните намерения за проуч­ване и добив на газ върху земедел­ска земя в Доб­ру­джа и Бъл­гария“. Това дек­ларираха от Асоциация на бъл­гар­с­ките зър­ноп­роиз­водители 2006 от Генерал Тошево. „Оставаме в протес­тна готов­ност след проведената среща и раз­говори с минис­т­рите на енер­гетиката Теменужка Пет­кова, на окол­ната среда и водите — Нено Димов и на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Уведомяваме всички заин­тересовани страни, че сме готови да блокираме гранични контролно-пропускателни пун­к­тове и след това да протес­тираме с хора и машини в град София“, пише в дек­ларацията на

На 17 декем­ври в Генерал Тошево се проведе референ­дум, в който 97% от гласувалите заявиха, че не са съг­ласни в региона да се извър­шва добив на газ или други под­земни богат­с­тва.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят