Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) По-скъпият ток ще вдигне цената на хляба, казват от бранша

По-скъпият ток ще вдигне цената на хляба, казват от бранша

По-скъпият ток ще вдигне цената на хляба, казват от бранша

Качес­т­вото на хляба във Варна през годините се подоб­рява, а хранител­ните навици и кул­турата на вар­ненци като пот­ребители започ­ват да стават все по-добри.

По качес­тво продук­цията на някои мес­тни хлебоп­роиз­водители се доб­лижава до сред­ноев­ропейс­ките. Естес­т­вено е и да дър­жат малко по-висока цена. Това заяви за Дарик Иво Бонев, пред­седател на Регионал­ния съюз на хлебоп­роиз­водителите и слад­карите. Големите тър­гов­ски вериги притис­кат произ­водителите с раз­лични изис­к­вания. При това, при печалба, която може да дос­тигне и над­х­върли 40 на сто.

Да си тър­говец определено е по-печелившо и по-благодатно за биз­нес. За съжаление ние, като произ­водители, тър­пим негативите, цялото общес­тво гледа произ­водителя и цената. При отношенията търговец-производител в Бъл­гария тър­говецът има решаващата, по-силната роля. Така е наложен пазарът”, комен­тира биз­нес­менът, който управ­лява една от големите фирми за произ­вод­с­тво на хляб.

На ден във Варна се продават по около 120 000 хляба. През лятото обаче пот­реб­лението на насъщ­ния скача с 20 на сто, раз­кри пред­седателят на мес­т­ните хлебари. „Увеличаване на цената на тока за биз­неса неминуемо ще доведе до пос­къп­ване на хляба. Всеки произ­водител има своя ценова политика и затова трудно може да се каже с колко точно може да скочи цената на хляба“, обясни Бонев. Според него по-скъпият ток ще пов­лияе и на цената на браш­ното и всички останали суровини, които се изпол­з­ват в бранша.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят