Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Учени предлагат гроздолечение и вино за диабетици

Учени предлагат гроздолечение и вино за диабетици

Учени предлагат гроздолечение и вино за диабетици

В Инс­титута по лозар­с­тво и винар­с­тво в Плевен започ­ват проект за раз­витие на гроз­долечение. Това съобщи проф. Мирос­лав Иванов — завеж­дащ отдел “Сор­тове и сор­топод­дър­жане“ в един­с­т­вения у нас Инс­титут по лозар­с­тво и винар­с­тво. “Имаме идея да раз­работим сор­тове за лечение, както и идея за произ­вод­с­тво на вино, под­ходящо за диабетици“, поясни професорът. Идеята ще се раз­работва в пар­т­ньор­с­тво с Медицин­с­кия универ­ситет в Плевен и Тракийс­кия универ­ситет в Стара Загора.

В Бъл­гария има няколко сорта грозде, които притежават качес­тва да се изпол­з­ват за гроз­долечение, поради факта, че запаз­ват по-ниско съдър­жание на въг­лехид­рати. “Ако успеем, може да се каже, че ще нап­равим крачка за изпол­з­ването на гроз­дето. Правено е преди години гроз­долечение, но в пос­ледно време няма подобни опити и дано пос­тиг­нем резул­тати. Спрели сме се да изс­лед­ваме няколко сорта, особено без­семен­ния “Вит“. Позоваваме се на проуч­вания, че без­семен­ните сор­тове имат повече лечебни свойс­тва от семен­ните. Ако се пос­тигне успех да бъде произ­веж­дано и вино, под­ходящо за диабетици, това ще бъде принос и за медицин­с­ката и за лозар­с­ката наука — крачка в посоката, която сме си пос­тавили с тези сор­тове — да се насочим и към лечението с грозде“, каза в зак­лючение проф. Мирос­лав Иванов пред БТА.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят