Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Браншът бие тревога: Губим Тракия като винен регион?

Браншът бие тревога: Губим Тракия като винен регион?

Браншът бие тревога: Губим Тракия като винен регион?

Ако родните чиновници не предприемат действия да я защитят като географски регион за качествените български сортове, Турция може да ни изпревари с регистрацията

Ако бъл­гар­с­ките виноп­роиз­водители не пред­п­риемат дейс­т­вия да защитят Тракия като геог­раф­ски регион за качес­т­вените бъл­гар­ски сор­тове, Тур­ция може да ни изп­ревари с регис­т­рацията. Именно затова Национал­ната лозаро-винарска камара и бран­шовите организации са длъжни да нап­равят пос­тъпки пред Европейс­ката комисия, но за целта те трябва да потър­сят съдейс­т­вие и от бъл­гар­с­ката админис­т­рация, така че южните вина от региона да получат онази защита, която исторически ни се полага. Това отбеляза в деня на Трифон Зарезан виноп­роиз­водителят от Ивай­лов­г­рад Юлиян Яман­тиев в интервю за национал­ното радио.Вчера стотици хиляди лозари и винари зарязаха традиционно своите лози, отбеляз­вайки пър­вия праз­ник, пред­вес­т­ник на пролетта.

Дъл­боката традиция на виното шес­тва по нашите земи от времето на траките, затова и съв­ремен­ните винари са длъжни да я продъл­жават и съх­раняват, смята Яман­тиев, за който съв­ремен­ният интерес трябва да се под­държа от високи професионалисти.

Вярно е, че през пос­лед­ните години в страната изник­наха много модерни винарни, но малка част от тях раз­полагат с добри технолози-професионалисти, които могат да нап­равят истин­с­кото вино.

Подобно на останалите сек­тори в земеделието и при виноп­роиз­вод­с­т­вото биз­несът се задъхва от липса на кадри, а това е сериозен проб­лем за раз­витието на сек­тора. Именно затова и винарите с опит бият кам­баната, преди сек­торът да се окаже обез­кър­вен от тех­нолози, за които магията на виното е като изкус­т­вото – съвър­шено.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят