Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Офертите за маслодаен слънчоглед на борсата се понижиха с по 10 лева на тон

Офертите за маслодаен слънчоглед на борсата се понижиха с по 10 лева на тон

Офертите за маслодаен слънчоглед на борсата се понижиха с по 10 лева на тон

Офер­тите за мас­лодаен слън­чог­лед на бор­сата се понижиха с по 10 лева на тон

Премина динамич­ният период на повишение на цените на основ­ните зър­нени кон­т­ракти по светов­ните борси, който се дъл­жеше на продъл­жител­ното засушаване в САЩ и ряз­кото зас­тудяване в Европа. Тъй като Меж­дународ­ния съвет по зърно оповести актуализираната прог­ноза за със­тоянието на светов­ния зър­нен баланс и тя е отново нагоре, то тази сед­мица цените се успокоиха. В Чикаго пшеницата се понижи с 2 долара до 216 щат­ски долара за тон, във Фран­ция промяната е с минус 3 девро до 165 евро за тон. Изк­лючение правят Украй­наи Русия, които продъл­жават с рекор­д­ния износ и нямат пазарен натиск към понижение. Цените там са съот­ветно плюс 4 долара до 204 щд./т. за Украйна и плюс 2 долара до 208 щд./т. за Русия. При царевицата промяната в цените продъл­жава да е нагоре заради влошената пер­с­пек­тива от неб­лагоп­рият­ните агрометеорологични условия за фуражно зърно в Аржен­тина и Бразилия. Ново повишение със сериоз­ните 11 долара в САЩ, плюс 9 долара в Аржен­тина и 0,25 евро във Фран­ция и съот­вет­ните цени са 192 щд./т., 186 щд./т. и 163,25 евро/т. Рапицата в Евпорейс­кия съюз /Еuronext/ поев­тиня със 7,50 евро до цена от 350 евро/т., както и ечемикът във Фран­ция, който я пос­ледва с минус 4 евро до 170 евро/т.

В кръг “Зърно“ на „Софийска стокова борса” АД цените на кон­т­рак­тите не претър­пяха значителни промени. Хлеб­ната пшеница се пред­лагаше на 290300 лева за тон, тър­сене имаше на 275 лв./т., царевицата е близо като цена – 280290 лв./т. пред­лагане и 265 лв./т. тър­сене. При мас­лодай­ния слън­чог­лед пред­ложенията „купува“ са от 520 до 540 лв./т., а „продавачите“ леко слязоха до 560 лв./т. Всички цени са без ДДС.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят