Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Хиляди декари с посеви в Бургаско под вода

Хиляди декари с посеви в Бургаско под вода

Хиляди декари с посеви в Бургаско под вода

В десетки села есенниците са унищожени на 100 процента

Пагубна година за зелен­чуко и зър­ноп­роиз­водителите в зем­лището на бур­гас­кото село Дим­чево и загуби за стотици хиляди лева, след като навод­нение унищожи посевите. Прелялата река Факийска и стичащи се води от високите места в Стран­джа заляха зем­лището на селото и го превър­наха в езеро, предаде БГНЕС. Мес­т­ната кооперация отчита над 80% унищожени есенни посеви от обработ­ваните около 3500 декара земя. Според жителите съоръженията на фирма „Напоителни сис­теми” са стари амор­тизирани, не успяват да изпом­пят стичащата се в зем­лището вода. „Би тряб­вало да се под­менят пом­пите с по-голям капацитет, да се нап­рави мелиорация наново на цялото зем­лище, по-специално на каналите, за да има ефект”, жалва се пред­седателят на кооперацията Красимир Маджаров.

Невъз­мож­ността да се засеят и пролет­ните кул­тури носи над 300 хиляди лева загуба за стопан­с­т­вото на Димит­ринка Маринова.»Щетите на стопан­с­т­вото се изразяват в след­ните цифри — 1100 декара есен­ници, които са унищожени почти на 100 %. При нас се очер­тава една наис­тина бед­с­т­вена година, която ще бъде нулева, защото ако не успеем да засеем това, агротех­ничес­ките срокове са изтървани,защото водата цяла зима почти е метър”, оплака се Маринова, която вече е сезирала инс­титуциите.

Сред навод­нените са и час­тни земеделци, в зем­лищата на селата Извор, Присад, Зидарово и няколко от Вър­шилово. Най-засегнати са нис­ките имоти в село Дим­чево. „Това домати, чушки, дини, пъпеши, всичко е леш. И сме дали сума пари за семена. Най-малкото 500600 лева и купуваме скъпи семена. Май месец идва, тази вода ако не се изтегли ние заминаваме, умираме прави, какво ще правим не знам.”,оплака се зелен­чукоп­роиз­водителят Кос­тадин Боев, чиито раз­сад на интен­зивни кул­тури е унищожен. „Залят ми е трак­торът, залети са ми навесите, каравани имам, помпи всичко. Два метра, аз едвам избягах, щеше да се удавя, аз спя в караваната”, раз­каза земедел­с­кият произ­водител Веселин Пех­ливанов, който посочи проб­лема за навод­ненията в непочис­тените дерета и стари канали. Над метър вода има и в нивата на Иванка Стоянова. „21 декара ми е земята, садим кар­тофи, миналата година бяхме навод­нени и сега пак”,негодува жената.

От облас­тна управа обмис­лят въз­мож­ност за раз­работ­ване на канали и раз­чис­т­ване на старите. Комисиите на общин­ска служба земеделие вече са кон­с­татирали щетите, които на места са 100%.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят