Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Пак закъснение при директните плащания, кампанията тръгва от 19 март

Пак закъснение при директните плащания, кампанията тръгва от 19 март

Пак закъснение при директните плащания, кампанията тръгва от 19 март

Къс­ната под­готовка на слоя „Пос­тоянно зат­ревени площи“, по който до 16 март продъл­жава да се приемат жалби от земедел­ците, е причина и тази година Кам­панията за дирек­т­ните плащания да започне със закъс­нение. По неофициална инфор­мация реал­ният прием ще бъде въз­можен след 19 март, съоб­щиха за Синор.БГ фер­мери.

До този момент земедел­ците не са подали документи, тъй като сис­темата не работи и нито една пар­тида не може да бъде зат­ворена. Нес­лучайно на първи март, когато по закон кам­панията за дирек­тни плащания би тряб­вало да започне, лип­с­ваха официални лица, които да дадат ней­ния старт.

Да се надяваме, че все пак няма да се пов­тори ужасът от миналата пролет, когато до май месец стопаните не можеха да прик­лючат с очер­таването.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят