Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) В края на зимата в Добруджа започва обследване на масивите с пшеница

В края на зимата в Добруджа започва обследване на масивите с пшеница

В края на зимата в Добруджа започва обследване на масивите с пшеница

С отминаването на зимата в Доб­рич­кия регион започва обс­лед­ване на масивите с пшеница, за да се установи как се раз­виват посевите и дали няма изм­ръз­нали в студовете, съоб­щават от облас­т­ната дирек­ция “Земеделие“.

Масивите с пшеница в Доб­ричка област, която произ­вежда най-много хлебно зърно в страната, през тази стопан­ска година над­х­вър­лят 1 202 000 декара.Комисия от екс­перти — учени от Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут, пред­с­тавители на облас­т­ната дирек­ция “Земеделие“, на фонд “Земеделие“, специалисти по рас­тителна защита, по апробация и семекон­т­рол, ще обходят десет на сто от засетите площи в периода 1923 март. Заедно с оцен­ката за със­тоянието на посевите ще бъде нап­равена и пър­вата прог­ноза за очак­вания добив от новата зър­нена реколта.

През миналата стопан­ска година сред­ният добив в Доб­ричко дос­тигна 598 килог­рама като земедел­с­ките стопани приб­раха общо около 725 000 тона зърно.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят