Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Мираж остава мечтата родните фермери да получават субсидиите на западните им колеги

Мираж остава мечтата родните фермери да получават субсидиите на западните им колеги

Мираж остава мечтата родните фермери да получават субсидиите на западните им колеги

«Не трябва да храним илюзии. Старите страни членки на ЕС казаха «не» на уед­нак­вяване на плащанията в след­ващия прог­рамен период. На Съвета на минис­т­рите това беше един­с­т­вената точка, по която не се получи консенсус»,заяви в края на миналата сед­мица в гр.Съединение аграр­ният минис­тър Румен Порожанов.Няколко дър­жави — бал­тийс­ките, Полша и Словакия са поис­кали пълно сближаване на под­помагането, но отговорът е бил категорично отрицателен. Това пред­ложение няма как да се гласува от всички дър­жави. Освен това раз­ходите за земеделие в старите и в новите дър­жави в ЕС, кол­кото и да са израв­нени, все пак са раз­лични, поясни минис­търът, давайки за пример цената на земята.»Ние не можем да искаме сближаване в момент, в който не е ясен бюджетът», посочи минис­търът. Той поясни, че първо трябва да се приеме многогодиш­ната финан­сова рамка, която ще определи колко пари ще има за ОСП. Не е случаен дебатът да се увеличат внос­ките на дър­жавите в ЕС с между 10 и 15%. Всички големи страни са под­к­репили пред­ложението, Бъл­гария също. Идеята е да се балан­сира евен­туал­ното намаление на кохезион­ната и сел­с­кос­топан­с­ката политика.

Дирек­т­ните плащания ще останат, това е и зак­лючения на Съвета на минис­т­рите. Комисарят няма раз­лично мнение. Ще продължи диференциацията,ние нямаме как да приложим нещо раз­лично от плащанията на площ. Плащането на площ се оказва доста рационално, дори има определени страни членки, които са на плащания на ферма и обмис­лят да преминат на нашия вариант,заяви още минис­търът.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят