Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Очаквано за фермерите, закъснение има и при зелените плащания

Очаквано за фермерите, закъснение има и при зелените плащания

Очаквано за фермерите, закъснение има и при зелените плащания

Вместо на 10 април, както пред­виж­даше индикатив­ният график на минис­тер­с­т­вото на земеделието, превеж­дането на зелените плащания за 2017 г. по смет­ките на фер­мерите вероятно ще се извър­шат през тази седмица.Чакат се окон­чател­ните резул­тати на фонд „Земеделие“ от терен­ните проверки, въз основа на които минис­търът трябва да пусне заповед с окон­чател­ния раз­мер на став­ката. Пос­лед­ните три години тя се движи между 12 и 13 лева. Най-високите стой­ности бяха през 2014 година, когато на декар се преведоха близо по 13 лева . За 2015 г. стопаните получиха по 12,60 лв./дка, а за 2016 г. – по 12.61 лв./дка зелени плащания.

След миналогодиш­ните проб­леми с изп­лащането на суб­сидиите, когато преводите се проточиха с месеци, тази пролет фер­мерите са по-спокойни, тъй като досега с по една сед­мица закъс­нение се получиха суб­сидиите и по други схеми от дирек­т­ните плащания като прераз­п­ределител­ното плащане и обвър­заната под­к­репа за плодовете и зелен­чуците.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят