Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фузариоза грози пшеницата

Фузариоза грози пшеницата

Фузариоза грози пшеницата

Тази година житото е изкласило сравнително рано заради топлото време и засушаването.

Крат­кот­рай­ните валежи от пос­лед­ните дни не са дос­татъчни, но са спасителни за посевите. В момента климатич­ните условия са много благоп­риятни за раз­витието на кул­турите. Това каза проф.Иван Киряков от Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут в Генерал Тошево. По думите му зимата е била доста влажна. „През пос­лед­ните 50 години сред­ното количес­тво зимни валежи от ноем­ври до март в Доб­ру­джа е около 191 литра, а само за тази година е 287 литра, което ще рече, че до 23 метра в поч­вата влагата е дос­татъчна. Проб­лемът дойде оттам, че април месец бе много сух. През април пад­наха 5 литра дъжд в Доб­ру­джа. Влагата в дъл­бочина не е дос­татъчна за пшеницата, която през април започва да расте буйно, кореновата сис­тема още не е фор­мирана, не е слязла в дъл­бочина и това е доста сериозен стрес за рас­тенията, особено за по-късните посеви”, комен­тира проф.Киряков пред dariknews.bg.Той под­черта, че тази година пшеницата е изк­ласила срав­нително рано заради топ­лото време и засушаването. Според него сега тем­пературите са много под­ходящи за цъф­тежа на зърнено-житните кул­тури, защото не са високи и има леки превалявания. Основ­ният проб­лем в момента е, че се съз­дават условия за фузариоза по пшенич­ните класове, което може да раз­вали качес­т­вото на пшеницата. Надеж­дите на специалиста са, че земедел­с­ките произ­водители са третирали посевите своев­ременно и опас­ността от фузариоза ще бъде избег­ната.

Рапицата в Доб­ру­джа е в чудесно със­тояние. При нея основ­ните проб­леми са свър­зани с насекомите и ако земедел­с­ките произ­водители са се справили успешно с тях, могат да раз­читат на много добри добиви“, допълни проф.Иван Киряков.Той посъветва земедел­с­ките стопани да започ­нат да прилагат хер­бициди при слън­чог­леда и царевицата, за да се справят с плевелите. При царевицата е задъл­жително да се нап­рави оглед на насаж­денията за наличие на сивия царевичен хобот­ник, препоръча още професорът.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят