Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед19082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Доц. Огнян Боюклиев: Кабинетът чел ли е докладите на ЕС за България, за да предлага нови насърчения за продажба на земя на чужди инвеститори?

Доц. Огнян Боюклиев: Кабинетът чел ли е докладите на ЕС за България, за да предлага нови насърчения за продажба на земя на чужди инвеститори?

Доц. Огнян Боюклиев: Кабинетът чел ли е докладите на ЕС за България, за да предлага нови насърчения за продажба на земя на чужди инвеститори?

Преди да пред­лага законови промени с насър­чения за продаж­бата на земя на чужди инвес­титори, правител­с­т­вото трябва да прочете внимателно док­ладите на Европейс­ката комисия, където Бъл­гария е сред дър­жавите с най-голяма кон­цен­т­рация на земедел­ска земя, а това по никакъв начин няма да се толерира в бъдещата политика на Европейс­кия съюз,това комен­тира за национал­ното радио доцент Огнян Боюк­лиев по повод намеренията на кабинета да въведе нови преферен­ции при покуп­ката на земедел­ски земи от крупни вън­шни инвес­титори. Изяв­лението му е по повод изказ­ване на минис­търа на икономиката Емил Караниколов, който заяви, че кабинетът планира промени в Закона за чуж­дес­т­ран­ните инвес­тиции, според които вън­шни европейски ком­пании ще могат да купуват земедел­ска земя при условие, че притежават сер­тификат за инвес­титор­ски клас, което гаран­тира, че влагат значителни капитали в икономиката. Условието да получат тези земи е да се ангажират за три години да изпъл­нят обещаните инвес­тиции, обясни минис­търът.

Доцент Боюк­лиев припомни, че всяка дър­жава е длъжна да спазва основ­ния еврорег­ламент, даващ свобода за покупка на земедел­ски земи от европейски инвес­титори, но обясни, че отдел­ните правител­с­тва прилагат и свои вът­решни правила в защита на мес­т­ния биз­нес. В повечето случаи Чехия, Унгария и Полша насър­чават покуп­ката на имоти от родни инвес­титори, защото това гаран­тира запаз­ване на земедел­с­кото произ­вод­с­тво на мес­тно ниво, което пък е свръзано с ограничаване на обез­людяването в сел­с­ките райони.

Същото мнение зас­тъпи и пред­седателят на Бъл­гар­с­ката асоциация на соб­с­т­вениците на земедел­ска земя Стайко Стай­ков, който обяви, че мес­т­ният биз­нес също би могъл да инвес­тира в окруп­нени имоти, но за целта е важно да има комасирани терени, които са в близост до напоителни сис­теми. От асоциацията са силно изненадани от факта, че кабинетът не се е допитал до биз­неса във връзка с планираните законови промени. По всичко изг­лежда, че темата тепърва ще се обсъжда и от бран­шовитке организации в сек­тора.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят