Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб18082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Африканска чума по свине до България, в Тулча

Африканска чума по свине до България, в Тулча

Във връзка с кон­с­татирано ново огнище на африкан­ска чума (АЧС) при дивите свине в близост до границата на Бъл­гария, в Тулча /Румъния/ Изпъл­нителна аген­ция по горите — ИАГ призовава бъл­гар­с­ките ловци за стрик­тно спаз­ване на наложените преван­тивни мерки за ограничаване раз­п­рос­т­ранението на заболяването. Африкан­с­ката чума по свинете е отк­рита за първи път в Европейс­кия съюз през 2014 г., в Литва. Оттогава тя се е раз­п­рос­т­ранила в Полша, Лат­вия, Естония, Чехия, Унгария и Румъния. Тя е широко раз­п­рос­т­ранена в Украйна, Русия с някои случаи в Мол­дова. Това е смър­тоносен вирус, който засяга домашни свине и диви свине, като пос­лед­ният е носител за вируса. В момента няма вак­сина и няма лечение. Тя не засяга човеш­кото здраве, но нанася големи икономически загуби на засег­натите страни.

Бъл­гар­с­кият ловец е най-важната фигура не само за пол­з­ването и стопанис­ването на дивеча, но и за опаз­ването на неговото здраве. Морално право и привилегия на лов­ците е да се отнесат сериозно и отговорно към проб­лема и под­помог­нат бор­бата с АЧС, което на първо време включва по-интензивен индивидуален отс­т­рел за свеж­дане на популацията на дивата свиня в страната до 3 бр. на 100 ха.

Увеличаването на отс­т­рела чрез индивидуален лов няма да пов­лияе по никакъв начин на планирания отс­т­рел за групов лов на дива свиня за пред­с­тоящия ловен сезон.В началото на годината ИАГ пред­п­риема спешни дейс­т­вия като свика заседание на Лов­ния съвет, който налага преван­тивни мерки, за недопус­кане появата на Африкан­ска чума по свинете у нас. Освен да увеличат отс­т­рела на популацията, лов­ците трябва незабавно да уведомяват официален ветеринарен лекар за всеки един намерен труп на дива свиня.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят