Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет17082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фермери излизат на протест заради договорите за аренда

Фермери излизат на протест заради договорите за аренда

Фермери излизат на протест заради договорите за аренда

Земеделците определят промените като необмислени и в полза единствено на нотариалното лоби

Фер­мери под­гот­вят протест срещу новоп­риетите промени в Закона за земедел­с­ките земи. Въп­реки че промените целят пресичане на измамите с договорите за земя, земедел­ците смятат, че те са необ­мис­лени, съоб­щава БНР. Основ­ното недовол­с­тво на земедел­с­ките произ­водители е в изис­к­ването всички договори за наем на земя да бъдат препод­писани до 22 юни. По думите на адвокат Детелина Симеонова има земеделци, които имат над 1000 договора.“Това е физически невъз­можно да се случи — всич­ките тези хора да се явят пред нотариус. Тук са нарушени основни прин­ципи на правото“, комен­тира тя.

Според нея промените са необ­мис­лени и се пол­з­ват един­с­т­вено от нотариал­ното лоби. “Пред­виж­дат и завишаване на так­сата, тъй като ще се заверява не само под­пис на страните, но и съдър­жание на документа, което увеличава так­сата по самия договор“, допълва тя.

Нас­коро земедел­с­кият минис­тър Румен Порожанов обяви пред БНР, че Минис­тер­с­т­вото на земеделието под­готвя промяна в Закона за соб­с­т­веността и пол­з­ването на земедел­с­ките земи, за да не се налага тази допъл­нителна регис­т­рация, срещу която е насочен протес­тът сега. Тази сед­мица Румен Порожанов изп­рати и писмо до пред­седателя на комисията Десис­лава Танева, в което поиска да се променят някои от новите тек­с­тове в обнарод­вания на 22 май т.г. закон. Това бе 66-та поп­равка на ЗСПЗЗ и съв­сем очевидно вече се задава 67-ия вариант на закона. Сред най-съществените корек­ции, за които минис­търът ще нас­тоява, ще е задъл­жението на наемателите за по-дълъг срок от година да презаверят съдър­жанието на договорите пред нотариус и да пред­с­тавят скици на имотите до 22 юни. Минис­търът пред­лага това изис­к­ване да бъде заменено от дек­ларация на земедел­с­ките произ­водители. Големият въп­рос е как, в случай, че депутатите се съг­ласят с редак­циите, промените в закона ще минат през всички процедури и в Дър­жавен вес­т­ник до 22 юни.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят