Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фермери излизат на протест заради договорите за аренда

Фермери излизат на протест заради договорите за аренда

Фермери излизат на протест заради договорите за аренда

Земеделците определят промените като необмислени и в полза единствено на нотариалното лоби

Фер­мери под­гот­вят протест срещу новоп­риетите промени в Закона за земедел­с­ките земи. Въп­реки че промените целят пресичане на измамите с договорите за земя, земедел­ците смятат, че те са необ­мис­лени, съоб­щава БНР. Основ­ното недовол­с­тво на земедел­с­ките произ­водители е в изис­к­ването всички договори за наем на земя да бъдат препод­писани до 22 юни. По думите на адвокат Детелина Симеонова има земеделци, които имат над 1000 договора.“Това е физически невъз­можно да се случи — всич­ките тези хора да се явят пред нотариус. Тук са нарушени основни прин­ципи на правото“, комен­тира тя.

Според нея промените са необ­мис­лени и се пол­з­ват един­с­т­вено от нотариал­ното лоби. “Пред­виж­дат и завишаване на так­сата, тъй като ще се заверява не само под­пис на страните, но и съдър­жание на документа, което увеличава так­сата по самия договор“, допълва тя.

Нас­коро земедел­с­кият минис­тър Румен Порожанов обяви пред БНР, че Минис­тер­с­т­вото на земеделието под­готвя промяна в Закона за соб­с­т­веността и пол­з­ването на земедел­с­ките земи, за да не се налага тази допъл­нителна регис­т­рация, срещу която е насочен протес­тът сега. Тази сед­мица Румен Порожанов изп­рати и писмо до пред­седателя на комисията Десис­лава Танева, в което поиска да се променят някои от новите тек­с­тове в обнарод­вания на 22 май т.г. закон. Това бе 66-та поп­равка на ЗСПЗЗ и съв­сем очевидно вече се задава 67-ия вариант на закона. Сред най-съществените корек­ции, за които минис­търът ще нас­тоява, ще е задъл­жението на наемателите за по-дълъг срок от година да презаверят съдър­жанието на договорите пред нотариус и да пред­с­тавят скици на имотите до 22 юни. Минис­търът пред­лага това изис­к­ване да бъде заменено от дек­ларация на земедел­с­ките произ­водители. Големият въп­рос е как, в случай, че депутатите се съг­ласят с редак­циите, промените в закона ще минат през всички процедури и в Дър­жавен вес­т­ник до 22 юни.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят