Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт14072020

Брой 132, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.72639 BGN ↓ 1 GBP = 2.17464 BGN ↓ 1 CHF = 1.83044 BGN ↓
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Чумата ни докара невиждани досега биомерки за кочините и фермите

Чумата ни докара невиждани досега биомерки за кочините и фермите

Чумата ни докара невиждани досега биомерки за кочините и фермите

Вместо досегашните пет прасета за угояване стопаните ще гледат в личните си дворове максимум 3, и то без свине-майки

Нови мерки за по-висока биосигурност в животновъдните обекти предвиждат изменения в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Тя е публикувана на сайта на Министерство на земеделието за обществено обсъждане. Разработени са допълнителни изисквания при отглеждане на свинете в личните стопанства, фамилните и индустриалните ферми, с които да се минимизират рисковете от разпространение на заразни заболявания. Една от мерките предвижда да се намали бройката на отглежданите свине в личните стопанства от пет на три, като предназначението на животните ще бъде само за угояване. Допускат се най-много отглеждането на две крави и телета, две еднокопитни животни, десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо, петдесет възрастни птици, независимо от вида, сто бройлера или подрастващи птици, независимо от вида и пет пчелни семейства. Значително се завишават изискванията към отглеждането на животни за лични нужди, като площта за отглеждане на едно животно не трябва да е по-малко от 1 кв.м., трябва имат ограден двор, който да не допуска влизането на гризачи или други животни. Стопаните ще са задължени да използват съоръжения и инвентар, позволяващ цялостно и ефективно почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Трябва да имат хранителни корита с размери от 30 см до 35 см дължина, от 30 см до 35 см широчина и с височина на предния ръб 20 см и поилки. При излизане от кошарата, трябва да има локва за дезинфекция. Отделно стопаните са длъжни да обособят и места за обеззаразяване на оборския тор, съобразено с броя на отглежданите животни, за не по-малко от 40 дни, а в нитратно уязвимите зони за не по-малко от 6 месеца.

Във фамилните ферми ще могат да се отглеждат до 10 свине майки и приплодите им, но не повече от 200 броя свине общо. Въвеждат се и изисквания, свързани с определяне на площ, фронт на хранене, достъп на хора и животни, дезинфекция и съхранение на тор.

При фамилни и индустриални ферми трябва да има обособени места и/или съоръжения за съхранение на фуража, които трябва да са покрити и заградени.

Всяка сграда за отглеждане на животните трябва да има филтър, помещение или място на изхода за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства.

Животновъдните обекти – пасища, също трябва да имат ограждения, които да осигуряват безопасност, навеси, съоръжения за бързо залавяне и фиксиране на животни.

Необходимо е стопаните да имат план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразно заболяване, одобрени от БАБХ.

Всички отвори в индустриалните ферми за свине трябва да са обезопасени с мрежи. В случаите, когато животни се разпределят в две или повече самостоятелни производствени групи, е необходимо да се въведат отделни мерки за биосигурност за всяка група.

Собствениците на люпилни и животновъдни обекти с индустриален характер за отглеждане на птици и свине и фамилна ферма за свине се задължават да имат изготвени индивидуален план за биосигурност. В него трябва да са определени критичните контролни точки в обекта и процедури за тяхното управление.

За да се повиши биосигурността в обектите за свине, е необходимо да се ограничи достъпът на външни лица във фермите. Това важи особено за тези, които извършват дезинфекция, дезинсекция и дератизация в животновъдните обекти.

Същото се отнася и за обекти за отглеждане на птици и люпилните във връзка със заболяването „Инфлуенца по птиците“. Предвидено е люпилните и животновъдните обекти с индустриален характер за отглеждане на птици и свине да имат програма за почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация, одобрена от БАБХ.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят