Депитатите отложиха проекта за поземлен закон без да е ясно докога

Комисията по земеделие, храни и гори в парламента отложи след дебати разглеждането на проекта на Закона за земеделските земи по искане на аграрното министерство. Не е ясно какъв е новият срок за предлагане на поредния вариант на поземлен закон, тъй като в предложението на министерството е посочено, че това ще се случи след приемане на европейското законодателство по новата ОСП (2021-2027 г.).

Зам.-министър Вергиния Кръстева поясни, че отлагането на законопроекта е заради няколко фактора. От една страна министерството е искало да защити интересите не само на земеделските производители, но и на собствениците и съсобствениците на земеделски земи, които са повече от 1 милион души, като е въвело ограничителен срок за аренден договор до 10 години. Освен това някои браншови организации са поискали по-радикална промяна на Закона за опазване на земеделското имущество, която включва създаване на нова държавна структура. Законодателството на новата ОСП се е забавило, но от известното до момента става ясно, че в следващия програмен период ще има нови приоритетни цели - околна среда и климат, приемственост между поколенията. Вергиния Кръстева допълни, че всички заинтересовани страни са поискали законопроектът да бъде обсъден по-обстойно и задълбочено.

Мирослав Каракашев от Асоциацията на собствениците на земеделски земи смята, че поземленият законопроект не изменя съществено законите, които обединява, като повтаря сегашните поземлени отношения. Освен това противоречи на Закона за задълженията и договорите. Той повтори предложението на асоциацията в работната група за обсъждане на проекта да участват и конституционалисти, нотариуси, служители от агенцията за кадастър.