Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 213, Година XXXII

ИК „Радев-Йотова”: Не на внушенията срещу президента

„Решенията на съда, в т.ч. на Кон­с­титуцион­ния съд, не се комен­тират, а се изпъл­няват. Президен­тът няма нито правомощия, нито задъл­жение да проверява истин­ността на дек­ларираното от кан­дидатите за служебни минис­три. Всякакви други внушения са израз на без­помощ­ността на политически пар­тии и …

Боби Михайлов изнудвал ЦСКА

ЦСКА излезе с официална позиция по повод изказ­ването на Борис­лав Михай­лов, че БФС е помагал на “чер­вените“ в пос­лед­ните две години. В интервю за БНТ Михай­лов заяви, че БФС на два пъти е взимал активно учас­тие в проб­лемите на ЦСКА с лицен­зирането и с отношенията им към УЕФА. И двата пъти са…

405 жертви на пътя от началото на годината

405 жертви на пътя от началото на годината

Близо 350 000 електронни фиша за глоба за превишена скорост

От началото на годината досега са загинали 405 души, което е с 32-ма повече спрямо същия период на 2020 г., показ­ват дан­ните на Инс­титута за пътна безопас­ност след извър­шен анализ. На 18.06.2021 г. минис­търът на вът­реш­ните работи и…

Обаче

 

Вестник "Земя" представя четири епизода от поредицата "Аз говоря за историята на Комунистическата партия на Китай" - дело на младите дипломати от посолството на Китайската Народна Република в България.

Спорт