Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 155, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2)

Да си спомним за Стефан Желев

Навършиха се 40 дни от кончината на Стефан Желев

(1934 г. –2022 г.)

Бъл­гар­ски стопан­ски и кооперативен деятел, общес­т­веник, учен – аграрикономист, спор­тен деятел. Като верен комунист и социалист – идеалист той отдаде силите, знанията и енер­гията си за благото на Бъл­гария и доб­руването на хората.

Работил като пред­седател на ТКЗС в род­ното си село Мъд­рец, Старозагор­ско, като първи сек­ретар на Окръж­ния комитет на Ком­сомола Стара Загора и като завеж­дащ отдели „Сел­ска младеж” и „Организационен” на ЦК на ДКМС, завър­шил аспиран­тура в Мос­ква, заемал отговорни длъж­ности в Цен­т­рал­ния комитет на БКП, дъл­гогодишен заместник-председател на Цен­т­рал­ния кооперативен съюз, работил е и в „София прес” и в бан­ковата сис­тема. Като пен­сионер бе активен член на…

Прочети още…

Вицепрезидентът: Очаква ни тежка зима

Вицепрезидентът: Очаква ни тежка зима

Госпожа Нинова можеше да действа за подновяване разговорите с „Газпром” в качеството си на вицепремиер и икономически министър, смята Илияна Йотова

Тежка зима чака Бъл­гария, заяви вицеп­резиден­тът Илияна Йотова. Тя раз­к­ритикува предиш­ните управ­ляващи за политиката в сферата на енер­гетиката. Според нея изходът от ситуацията със скъпия природен газ трябва да се търси на общоев­ропейски ниво, комен­тира вицеп­резиден­тът Илияна Йотова:

“Моето категорично мнение е да се тър­сят общи решения на…

Прочети още…

Кутев: Няма реваншизъм, не влизаме в политически битки

Кутев: Няма реваншизъм, не влизаме в политически битки

Това да няма газ е огромен проб­лем и приоритет. Съз­дадохме Щаба, за да решаваме проб­лемите един по един. Приоритет е интер­конек­торът с Гър­ция да заработи. Надявам се много бързо да има документи. Това заяви говорителят на служеб­ното правител­с­тво Антон Кутев в ефира на Би Ти Ви.

По думите му са поис­кали данни от работотадетелите у нас, които работят на газ, за да се тър­сят начини за пок­риването на нуж­дите им.

“Стремим се всичко, което има до момента да бъде пот­вър­дено. Обявяваме…

Прочети още…

Американците държат света в мъртва хватка. Засега!

Американ­ците пос­тиг­наха огромен успех, когато бяха без­с­порен глобален лидер в света. Успяха масово да пласират в управ­лението на много дър­жави по света елити, които не свър­з­ват своето благосъс­тояние с това на народите, които управ­ляват.

Обучиха и пласираха свои хора във всички пар­тии от целия политически сек­тор.

Елек­торатът гласува, естес­т­вено, “за нашите“. На изборите се над­п­ревар­ват “коне“, които всички играят за САЩ. Да спечели този, който е най-добър и демок­ратичен!

Ако има…

Прочети още…

Таско Ерменков, БСП: България час по-скоро да уреди отношенията си с „Газпром”

Таско Ерменков, БСП: България час по-скоро да уреди отношенията си с „Газпром”

Втечненият газ плащаме по 185 евро на мегаватчас, руското синьо гориво би било 130 евро, Унгария с дългосрочния договор с Москва пък дава само 15 евро

“Ако ние продъл­жавахме да получаваме газ от „Газ­п­ром“, щяхме да плащаме 130 евро на мегават­час, а не 152. В момента втеч­неният газ е около 185 евро на мегават­час, а на бор­сата е над 210. И още едно число, което е много показателно – Унгария въз основа на дъл­гос­роч­ния си договор с „Газ­п­ром“ получава газа за малко над 50 евро на мегават­час.” Това…

Прочети още…

България

Икономика

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Поскъпналите със 153,5 % минерални торове удариха яко агропродукцията

Цените на минерал­ните торове в Бъл­гария отново отбелязаха рекорд в повишението си на годишна база през второто тримесечие, като пос­къп­ват съ…

Прочети още:

Loading...

Култура

Изложба за бог Кришна представя Националната художествена галерия

Изложба „Бог Кришна“ ще бъде под­редена от Национал­ната художес­т­вена галерия (НХГ). Екс­позицията се отк­рива на 16 август в „Квад­рат 500“. По …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Делегат на УЕФА: Левски има минимални шансове за преиграване

Станимир Стоилов: Не бяхме тренирали изобщо дузпи

Лев­ски има изк­лючително минимални шан­сове УЕФА да вземе решение за преиг­раване на реван…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЕС сам влезе в газовия капан

ЕС сам влезе в газовия капан

Европейците ще трябва да се простят с комфорта и да си платят за лишенията

След Владимир Путин, който на пръсти обясни как Европа сама си пос…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Повсеместната и постоянна липса на валежи в съчетание с вълни от жеги засягат повечето европейски страни, където сухото време става все по-р...

Прочети още:

Loading...