Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет30102020

Брой 209, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2)

Симеон Игнатов на 80 години

Симеон Игнатов на 80 години

Живот отдаден на дълга към Родината

Да се пише за другаря Симеон Игнатов за мен се оказа една изк­лючително приятна задача. Не само защото той е съмиш­леник и сърат­ник, от който се уча. Но преди всичко, защото целият му досегашен живот може да бъде обоб­щен в две думи — дълг и отговор­ност. Тези две думи го съпът­с­т­ват в целия му живот — и личен, и общес­т­вен! Още от началото на общес­т­вената му дей­ност в Ком­сомола, бук­вално до нас­тоящия момент, те са основата на неговия харак­тер, на духов­ния му мир, на дъл­гия и съдър­жателен трудов път, на отношението му към общес­т­вото и към неговия социалис­тически идеал! Дълг и отговор­ност към нашата Бъл­гар­ска социалис­тическа пар­тия, пат­риотичен дълг към Бъл­гария, дълг към хуман­ната и величава антифашис­тка идея…

Прочети още…

Парламентът прие на първо четене законови промени, свързани с получаването на българско гражданство чрез инвестиции

Парламентът прие на първо четене законови промени, свързани с получаването на българско гражданство чрез инвестиции

Пар­ламен­тът прие на първо четене промени в Закона за бъл­гар­с­кото граж­дан­с­тво, свър­зани с въз­мож­ността за получаване на граж­дан­с­тво чрез инвес­тиции, съобщи БТА. Депутатите одоб­риха законоп­роекта на Минис­тер­с­кия съвет, с който се пред­лага да отпадне въз­мож­ността за придобиване на бъл­гар­с­кото граж­дан­с­тво по натурализация от лица, които са получили раз­решение за пос­тоянно пребиваване в Бъл­гария поради нап­равени инвес­тиции на основание на Закона за чуж­ден­ците в Репуб­лика Бъл­гария или като членове…

Прочети още…

Връчиха юбилейни медали на български и руски ветерани от Втората световна война

Връчиха юбилейни медали на български и руски ветерани от Втората световна война

Церемонята се проведе в Цен­т­рал­ния военен клуб. Поводът бе отбеляз­ването на 75 години от края на Втората световна война. Това е част от поредицата инициативи на военно-патриотичната организация във връзка с годиш­нината. Организаторите бяха взели всички противоепидемични мерки.

Юбилеен медал „75 години от победата във Великата Отечес­т­вена война 19411945 г.“ на бъл­гар­ски ветерани от столицата връчи Владимир Чер­т­ков от посол­с­т­вото на Рус­ката федерация у нас. Сред удос­тоените бяха…

Прочети още…

Доц. Валентин Вацев алармира: Инициативата „Три морета” е равносилна на война с Русия

Доц. Валентин Вацев алармира: Инициативата „Три морета” е равносилна на война с Русия

Това е геополитическа схема, милитаристично русофобски проект, заяви политологът

Инициативата „Три морета” или „Триморие“ е военно-политически проект за отх­вър­ляне на Русия според мнението на геополитичес­кия анализатор доц. Вален­тин Вацев, изразено по радио „Фокус“.

Този проект не е нов. Всъщ­ност този проект е продъл­жение на НАТО. Ясно е, че НАТО няма да удържи много дълго, тъй като НАТО вече е раз­бита организация. Опитът да се изг­ради тримор­ски съюз това е опит да се изг­ради на мяс­тото…

Прочети още…

БСП: Кому ще служат бъдещите БГ-европрокурори – на обществото или на властта?

По повод обсъж­данията за бъдещите пред­с­тавители на Бъл­гария в Европейс­ката прокуратура лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова бе категорична: „Кой е един от най-големите проб­леми на Бъл­гария по време на управ­лението на ГЕРБ? Коруп­цията. В пос­лед­ния док­лад за наб­людение вър­ховен­с­т­вото на закона и в Резолюцията на Европейския пар­ламент има едно много показателно изречение – че европейски сред­с­тва отиват в близки до  управ­ляващите фирми, и че срещу това трябва да се вземат мерки. Европейските…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Култура

Юбилейна изложба “120 години от рождението на Асен Василиев“

Юбилейна изложба “120 години от рождението на Асен Василиев“

Днес се отк­рива юбилейна изложба “120 години от рож­дението на Асен Василиев“ в галерията на Кюс­тен­дил. В екс­позицията с творби, които галери…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Барселона ликува в Торино, не зачетоха три гола на Ювентус

Барселона ликува в Торино, не зачетоха три гола на Ювентус

Хегемонът в италиан­с­ката Серия „А“ Ювен­тус загуби у дома от Бар­селона с 0:2 в дер­бито от втория кръг на група G на Шам­пион­с­ката лига. Да…

Прочети още:

Loading...

Свят

В Полша протестират всеки ден срещу забраната на абортите

В Полша протестират всеки ден срещу забраната на абортите

Хиляди хора излизат от над сед­мица по улиците на големите пол­ски градове, за да протес­тират срещу решението на Кон­с­титуцион­ния трибунал (съд…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Властта не иска да каже кой е взел най-много субсидии от 2007 г. досега

Властта не иска да каже кой е взел най-много субсидии от 2007 г. досега

Админис­т­ратив­ният съд във Велико Тър­ново реши Дър­жавен фонд „Земеделие“-Разплащателна аген­ция да отговори на запит­ването на адв. Сева Памукч…

Прочети още:

Loading...