Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Юрий Борисов: Защо ме отведоха с белезници, щом съм само свидетел?

Юрий Борисов: Защо ме отведоха с белезници, щом съм само свидетел?

Юрий Борисов: Защо ме отведоха с белезници, щом съм само свидетел?

Има политическа поръчка има и сплашване спрямо тези, които не одобряват външната политика на България, категоричен е бившият шеф на „Дума”

В продъл­жение на четири часа ми задаваха два въп­роса — дали съм давал инфор­мация на Русия и какво съм получил в замяна. От своя страна аз пък нас­тоявам за факти, които да навеж­дат на мисълта, че изпъл­нявам шпион­ска дей­ност, защото в противен случай такъв под­ход е страшен — да те обвинят в шпионаж, обясни пред „Нова телевизия” бив­шият главен редак­тор на в-к “Дума“ Юрий Борисов по повод съм­ненията, че е шпионирал в полза на рус­ката дър­жава.

Не съм се пос­тавял в услуга на ничия организация, още по-малко като шпионин, категоричен е той. Обвиненията в шпионаж са тол­кова нелепи, че нямам никаква нужда от адвокат­ска защита. Мога да се защитавам сам, под­черта Борисов. Към края на раз­пита вече раз­б­рал, че e свидетел, а не обвиняем. Той обаче запита защо е бил раз­кар­ван с белез­ници, като е бил раз­пит­ван в ролята си на свидетел.

Свидетелите се викат с призовка… 3 раз­пита, общо 4 часа. Никой не ме кара да комен­тирам факти. Питаха ме получавал ли съм пари, давал ли съм инфор­мация. За 4 часа 2 въп­роса ми зададоха, раз­каза потър­пев­шият. “Минис­търът на вът­реш­ните работа каза, че има дос­татъчно данни да бъде въз­будено това процесуално след­с­т­вие. Аз искам само един факт да ми се каже, нас­тоя Борисов. Има политическа поръчка, но това, което чув­с­т­вам, е, че има сплаш­ване спрямо тези, които изразяват своето неодоб­рение относно вън­ш­ната политика на Бъл­гария, която е папагал­ска. Тази позиция не ни харесва, каза още Борисов. Пос­тоянно се опит­ваха да изкоп­чат инфор­мация за генерал Леонид Решет­ников, с който аз съм в приятел­ски взаимоот­ношения. Тикаха ме към това, че той иска да влияе на политиката в Бъл­гария. 10 пъти ме попитаха дали ние, като русофили, работим за някого в политиката, раз­казва сек­ретарят на движение „Русофили”. По думите му, пос­лед­ният му раз­говор с Решет­ников е бил на тема правос­лавие и се е със­тоял преди повече от година. А що се отнася до политичес­ката обвър­заност на „Русофили”, той отбелязва, че в ръковод­с­т­вото на движението има членове на „Атака”, ГЕРБ, СДС и БСП. Пред­с­тавителите на дър­жавата сега се крият. Защо не кажат защо аз трябва да се обяс­нявам за неща, които са само теория и не са доказани, запита той.

Бив­шият главен редак­тор на в-к „Дума” обясни, че е раз­пит­ван за кон­к­ретно проуч­ване, нап­равено между 20112014 г.

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...