Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб26092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Красимир Вълчев: Важно е какво учат бъдещите учители в университетите

Красимир Вълчев: Важно е какво учат бъдещите учители в университетите

Красимир Вълчев: Важно е какво учат бъдещите учители в университетите

Образовател­ните резул­тати на учениците се определят от няколко фак­тора, това са учеб­ните прог­рами, методите на преподаване и върху какво се изпитва, организацията на дей­нос­тите в сис­темата, мотивираните и добре под­гот­вените учители, и финан­сирането. Два от тези фак­тора — мотивираните и добре под­гот­вените учители, и методите за преподаване, в много голяма степен зависят от вис­шите училища. Важно е какво учат бъдещите учители в универ­ситетите и от три месеца говорим по тези теми с вис­шите училища и с факул­тетите, в които се завър­шва с придобиването на педагогическа квалификация, заяви минис­търът на образованието и науката Красимир Въл­чев на кон­ферен­цията “Пер­с­пек­тиви и предиз­викател­с­тва пред педагогичес­кото образование през 21-и век“. Вече се променя фокусът на образовател­ната сис­тема, защото се променя светът и се променят поколен­чес­ките харак­терис­тики на децата. Днеш­ното поколение деца не може да бъде учено по същия начин, по който ние сме учени — преди 30 или 40 години, заяви минис­тър Въл­чев, цитиран от „Дарик радио”. Той отбеляза, че това другите страни са го осъз­нали, защото поколението е раз­лично и пол­зва раз­личен обем от инфор­мация, в раз­лична среда живее и по раз­личен начин въз­п­риема света. Обучението на учениците трябва да бъде нап­равено по-интересно и затова говорим за ком­петен­т­нос­т­ния под­ход, като другите страни са осъз­нали, че това е един от начините да се под­гот­вят по-добре децата за утреш­ния живот. Сегаш­ните деца в бъдеще, според раз­лични проуч­вания, ще променят от три до девет професии, заяви образовател­ният минис­тър. Той уточни, че досега образованието винаги е гот­вило децата за една професия, вече не е така, но и занап­ред ще има хора, които ще останат в една професия — като учителите. Професиите, свър­зани с хора, в по-голяма степен ще се запазят в бъдеще, но много бързо ще се променят професиите, свър­зани с работата с машини, обясни минис­тър Въл­чев. Той каза, че вис­шите училища трябва “да дават“ мотивацията и уменията на бъдещите учители — по какъв начин да преподават в училище. Минис­тър Въл­чев комен­тира обаче, че “учеб­ните планове във вис­шите училища са — да има до пен­сия хорариум за преподавателя от катед­рата, но ако трябва, ще се прек­валифицира този преподавател“. Под­дър­жат се губещи специал­ности и губещи магис­тър­ски прог­рами, за да изкара някой до пен­сия, това е сис­темата, която служи на статук­вото, а не на раз­витието, заяви минис­тър Въл­чев. Той отбеляза, че педагогичес­кото образование в Бъл­гария не е регулирано, но то трябва да бъде споделена отговор­ност — между дър­жавата и универ­ситетите. Нямаме инс­т­румент за това, но догодина ще пред­ложим национална прог­рама, която ще насър­чава вис­шите училища със сред­с­тва, ако нап­равят определени промени, каза минис­търът.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...