Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) ВиК дружествата се превърнаха в партийни каси, алармират от левицата

ВиК дружествата се превърнаха в партийни каси, алармират от левицата

ВиК дружествата се превърнаха в партийни каси, алармират от левицата

“За пореден път се зат­върди тен­ден­цията, че това правител­с­тво ражда криза след криза и се опитва с необичайни мерки, в случая - арес­туването на дейс­т­ващ минис­тър на работ­ното му място, да  запуши пробой­ните, от които шурти вече не вода, а само мръсотия“. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГБСП за Бъл­гария“ Иван Иванов пред Канал 3. Той сподели, че БСП няма очак­вания от новия минис­тър,  защото мяс­тото му не е там. “Най-правилното решение, за да може да се излезе от тази правител­с­т­вена криза, беше правител­с­т­вото да подаде оставка. Надяваме се тя да  не прерасне и в пар­ламен­тарна, а нашият вот на недоверие да бъде под­к­репен и да се сложи край на тази агония“, каза още Иванов.

Според депутата от левицата причините за вод­ната криза са ком­п­лек­сни, а отговор­ност носят няколко минис­тер­с­тва. “През пос­лед­ните 10 години, с кратки паузи, минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда и водите и регионал­ното минис­тер­с­тво са управ­лявани от ГЕРБ или тех­ните коалиционни пар­т­ньори. Смениха се редица минис­три и резул­татът е налице. Пер­ник не е изолиран случай — пред­с­тоят ни подобни неп­риятни ситуации в редица градове в страната. Това е резул­тат от многогодишно без­хаберие и без­с­топан­с­т­веност. Дейс­т­вията на прокуратурата го доказаха“, заяви той. За Иванов един­с­т­веният изход от кризис­ната ситуация е да бъде гласуван вотът на недоверие другата сед­мица и да дой­дат тези, които са в със­тояние да дадат решение на тези проб­леми.

Иван Иванов алар­мира, че сме свидетели на едно безоб­разно и пар­тийно управ­ление на ВиК сек­тора: “В пос­лед­ните години ВиК дружес­т­вата се превър­наха в пар­тийни каси, от които се източ­ват сред­с­тва. Сега те стиг­наха до фалит и до със­тояние, в което не могат да кан­дидат­с­т­ват за европейско финан­сиране“, заяви той. Според него целенасочено се е крила инфор­мация за ситуацията в Пер­ник  през месеците преди мес­т­ните избори  в опит да ги спечели кан­дидатът на ГЕРБ.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...