Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Георги Свиленски: Управляващите проспаха летните месеци

Георги Свиленски: Управляващите проспаха летните месеци

Борисов е лицемер – в 16.30 ч. обяви, че няма да има локдаун, в 17.00 ч. неговият министър предложи неговото въвеждане, категоричен е социалистът

В БСП има притес­нения за отношението на дър­жавата към бъл­гар­с­ките граж­дани — към тези, които пред­с­тои да пос­т­радат. Причините са в това, че в момент като този, когато управ­ляващите обявяват зат­варяне на дър­жавата, е тряб­вало да бъдат обявени и под­к­репящи мерки.

За тревогите на левицата, минути след като стана ясно, че от петък се готви прилагането на драс­тични мерки за изолация за ограничаване на ковид-заразата, в предаването по БНТ “Още от деня“ говори заместник-председателят на Пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски. Депутатът комен­тира извън­ред­ния брифинг на здрав­ния минис­тър, на който се пред­ложиха строги ограничения в бол­шин­с­т­вото сфери на социал­ния и икономически живот на дър­жавата. 

Няма под­к­репа от дър­жавата за хората

“Не мога да раз­бера, в 16:30 ч. премиерът казва, че няма да има зат­варяне на дър­жавата — тряб­вало да има дишаща икономика. В 17:00 ч. неговият минис­тър излиза и казва 15 мерки, които на прак­тика зат­варят дър­жавата. И ако от едната страна стоят биз­неси и човешки съдби, от другата не виж­даме под­к­репата на дър­жавата“, изрази недоумението си Георги Свилен­ски. Той припомни лет­ните месеци, които по неговите думи са прос­пани от управ­ляващите като не са под­гот­вили здрав­ната сис­тема за втората вълна на коронавирус.

Нашата критика е насочена и срещу неп­ред­видимостта, с която дейс­т­ват управ­ляващите — един ден ще зат­варят, друг ден няма да зат­варят. Четири дни зат­варяха дис­котеките, а сега за четири минути зат­вориха дър­жавата“, пот­върди изум­лението си Свилен­ски.

Попитан какво би нап­равила БСП в сегаш­ната ситуация, социалис­тът отговори: “Бихме се вслушали в екс­пер­тите. Ако те каз­ват, че зат­варянето ще намали заболеваемостта и ще намали жер­т­вите — добре, ще зат­ворим. Но ще кажем какво ще дадем на тези хора, които ще загубят работ­ните си места в тези месеци“.

Борисов да се яви в пар­ламента!

Георги Свилен­ски призова премиера и минис­т­рите да дой­дат в пар­ламента във втор­ник, когато се обсъжда бюджетът на второ четене, за да пред­ложат нови мерки, с които да се под­помог­нат хората при новото зат­варяне на дър­жавата. Според него сегаш­ните пред­ложения на управ­ляващите не са адек­ватни към ситуацията, а сред­с­т­вата в Бюджет 2021 се раз­дават предиз­борно вместо истин­ски да решат проб­лемите на бъл­гар­с­ките граж­дани.

“Поведението на БСП е отк­рито, чес­тно и пос­ледователно — заявили сме, че няма да осигуряваме кворума на това Народно съб­рание. Във втор­ник, когато се раз­г­лежда бюджетът, ще влезем, ако управ­ляващите осигурят кворума — легитимен, а не с онлайн заседаващи депутати, и ще защитим нашите пред­ложения. Те са свър­зани с ковид кризата и с решенията на проб­лемите на бъл­гар­с­ките граж­дани — пос­ледователни и трайни, а не конюн­к­турни — до изборите през март месец“, категоричен бе Свилен­ски.

Заместник-председателят на левицата в пар­ламента комен­тира и организирания за сряда протест на превоз­вачите. От тран­с­пор­т­ния бранш протес­тират против под­к­репеното в пар­ламента президен­т­ско вето върху поп­рав­ките в Кодекса за тър­гов­с­кото корабоп­лаване, според които нерег­ламен­тираният превоз би се наказ­вал със зат­вор.

Нор­мал­ната прак­тика, когато имаш такъв тип нарушения, е да попиташ как се справя изпъл­нител­ната власт с този проб­лем. А отговорът е — от 13 хиляди проверки, 20 хванати нарушители. Когато имаш корум­пирана изпъл­нителна власт, как­вито и наказания да се наложат, няма кой да ги хване нарушителите“, посочи по казуса екс­пер­тът.

Георги Свилен­ски призова протес­тиращите да обър­нат своята критика към тези, които допус­кат това да се случва: „Няма ли кон­т­ролни органи, как­вито и закони да наложим, няма кой да ги изпъл­нява“, нед­вус­мис­лено пот­върди социалис­тът .

Според него поведението на управ­ляващите към тран­с­пор­т­ния бранш е лицемерно. Той обърна внимание, че от 25 вета на президента, управ­ляващото мнозин­с­тво е отх­вър­лило 24 от тях и ако е искало, е можело да отх­върли и това.

Икономика

Култура

Спорт

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

С 21 точки баскетболистката беше най-полезна за победата на Славия

На 44 години една легенда се завърна. Гер­гана Брън­зова дебютира с екипа на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...