Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 123, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП алармира: ГЕРБ ликвидира и продава болницата в Раднево

БСП алармира: ГЕРБ ликвидира и продава болницата в Раднево

Рад­нево вече е без бол­ница. Медицин­с­кият пер­сонал напусна и пос­лед­ните две отделения – нев­рологично и вът­решни болести, както и отделението за долекуване, зат­вориха врати. Реално, към този момент, жителите на община Рад­нево не могат да се хос­питализират за лечение тук“, каза с тревога пред­седателят на БСП Красимир Кур­тев.

Идеята е да бъдат „подарени“ на приб­лижения на кмета Теньо Тенев и ГЕРБ — Ибрям Алиев. Обс­луж­вайки основно неговия час­тен инвес­титор­ски интерес, да придобие не само общин­с­ката бол­ница, но и успешно раз­виващия се Медицин­ски цен­тър, кметът и ГЕРБ със­редоточават в ръцете на един соб­с­т­веник почти цялото здравеопаз­ване в община Рад­нево. По този начин те пос­тавят в риск дори дей­ността на общоп­рак­тикуващите лекари, които са категорично против приватизацията и монополизирането на здравеопаз­ването в община Рад­нево“, сочи позицията на БСП.

На 29 април т.г., на заседанието на Общин­ски съвет – Рад­нево, е внесено пред­ложение от кмета за продажба на 100% от дяловете на Общината в капитала на МБАЛ „Д-р Димитър Чак­маков“ и „Медицин­ски цен­тър — 1ЕООД по реда на закона за приватизацията и след­п­риватизацион­ния кон­т­рол и наред­бата за тър­говете и кон­кур­сите.

Общин­с­ката бол­ница умиш­лено се води към фалит. Усилията на управ­ляващите от ГЕРБ дадоха резул­тат и днес здрав­ното заведение е доведено до кад­рови, фун­к­ционален и финан­сов колапс”. Социалис­тите изтък­ват, че пър­воначално обявената цена на МБАЛ „Д-р Димитър Чак­маков“ по пазарна оценка в раз­мер на 1 282 000 лв., по пред­ложение на общин­с­ките съвет­ници от ГЕРБ и под­к­репящите ги, е намалена на едва 682 000 лв., което изцяло обс­лужва интересите на кан­дидат– инвес­титора Алиев – това са фак­тите, комен­тират от БСП.

Към нас­тоящия момент нищо не налага приватизацията на успешно раз­виващия дей­ността си добол­ничен „Медицин­ски цен­тър – 1“. До 29 април т.г. в под­писка против приватизацията му са се под­писали 1 419 жители на общината. Рад­невци се надяваха да бъде гласуван в 45 НС внесеният от БСП мораториум върху продажби на общин­ски бол­ници, но новите пар­тии го отх­вър­лиха.

Общин­с­ките съвет­ници на БСП ще инициират мес­тен референ­дум.

България

Икономика

Съдът спря смяната на ръководството на “Автомагистрали“

Съдът спря смяната на ръководството на “Автомагистрали“

Софийс­кият град­ски съд е спрял произ­вод­с­т­вото по впис­ването на ново ръковод­с­тво на дър­жав­ната фирма “Автомагис­т­рали“ ЕАД. Това е станало сле…

Прочети още:

Loading...

Култура

Хоакин Финикс и Руни Мара се снимат заедно

Близо десетилетие, след като се срещат на снимач­ната площадка на филма “Тя“ на Спайк Джонзи, Финикс и годеницата му Мара ще снимат заедно за…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Проблеми за Манчини и Италия преди двубоя с Австрия

Селек­ционерът на Италия Роберто Ман­чини няма да знае до пос­ледно дали ще раз­чита на опит­ните защит­ници Алесан­дро Флоренци и Джор­джо Киелини …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Тревога: Ще попречат ли дъждовете на жътвата на лавандула?

Тревога: Ще попречат ли дъждовете на жътвата на лавандула?

„Лаван­дуловите насаж­дения в Доб­ричка област вече започ­наха да цъф­тят. Много е важно в периода на цъф­теж да няма валежи, за да се получи по-д…

Прочети още:

Loading...