Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 123, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Янаки Стоилов нареди проверка за твърденията за издевателства над затворник

Янаки Стоилов нареди проверка за твърденията за издевателства над затворник

Янаки Стоилов нареди проверка за твърденията за издевателства над затворник

Минис­тер­с­т­вото на правосъдието ще проверява твър­денията на биз­нес­мена Светос­лав Илчов­ски, който раз­каза в пар­ламента, че му бил показан запис с издевател­с­тва над зат­вор­ник.

Служеб­ният правосъден минис­тър Янаки Стоилов поиска повече кон­к­ретика и заяви, че в такива случаи трябва да се посоч­ват места, имена и кръг лица.

Това са стари проб­леми и не може да се заб­луж­даваме, че са изчез­нали“, каза Стоилов преди за първи път да учас­тва в заседание на ВСС, предаде bTV.

Той отново поиска да бъде нап­равен пълен анализ на работата на спец­съда и прокуратурата и едва тогава да се вземе решение за тях­ното бъдеще. Според служеб­ния минис­тър този анализ трябва да обх­ване целия период — от съз­даването на спец­магис­т­ратурите до днес.

Отчет­ливо впечат­ление още в началото на заседание и преди приемането на самия дневен ред нап­рави, че проф. Стоилов се чув­с­тва ком­фор­тно в позицията на ръководещ Пленума и ясно показа, че пред­почита дебатите да преминават струк­турирано, бързо и без излишно раз­пиляване във времето, след като няколко пъти нап­рави забележка на част от членовете на ВСС, че се изказ­ват не на място, съобщи „Правен свят“.

А иначе в днев­ния ред на Пленума за този чет­вър­тък е включена специална точка за обсъж­дане по приетата от Прокурор­с­ката колегия на извън­редно заседание преди сед­мица дек­ларация, с която се противопос­тави на приетите от Прав­ната комисия на НС промени в Закона за съдеб­ната власт (ЗСВ) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които се цели зак­риването на специализираното правосъдие.

Пленумът да изрази в дек­ларация инс­титуционална под­к­репа към съдиите, прокурорите и следователите в специализираните органи в защита на независимостта им и против политичес­ката намеса в дей­ността им. Вносителите искат още да се организира и широк инс­титуционален дебат по темата за значението и смисъла на тези органи.

Окон­чателно като съдия в Админис­т­ративен съд София-област ще бъде преназ­начена и досегаш­ният минис­тър Десис­лава Ахладова, след като Пленумът отк­рие нова щатна бройка за нея в органа.

България

Икономика

Съдът спря смяната на ръководството на “Автомагистрали“

Съдът спря смяната на ръководството на “Автомагистрали“

Софийс­кият град­ски съд е спрял произ­вод­с­т­вото по впис­ването на ново ръковод­с­тво на дър­жав­ната фирма “Автомагис­т­рали“ ЕАД. Това е станало сле…

Прочети още:

Loading...

Култура

Хоакин Финикс и Руни Мара се снимат заедно

Близо десетилетие, след като се срещат на снимач­ната площадка на филма “Тя“ на Спайк Джонзи, Финикс и годеницата му Мара ще снимат заедно за…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Проблеми за Манчини и Италия преди двубоя с Австрия

Селек­ционерът на Италия Роберто Ман­чини няма да знае до пос­ледно дали ще раз­чита на опит­ните защит­ници Алесан­дро Флоренци и Джор­джо Киелини …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Тревога: Ще попречат ли дъждовете на жътвата на лавандула?

Тревога: Ще попречат ли дъждовете на жътвата на лавандула?

„Лаван­дуловите насаж­дения в Доб­ричка област вече започ­наха да цъф­тят. Много е важно в периода на цъф­теж да няма валежи, за да се получи по-д…

Прочети още:

Loading...