Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 123, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Стефан Янев: Работим на пълни обороти, всичко е под контрол

Стефан Янев: Работим на пълни обороти, всичко е под контрол

Стефан Янев: Работим на пълни обороти, всичко е под контрол

Служебното правителство се събра на първото си официално заседание

Министър-председателят Стефан Янев обеща чес­тна, отк­рита и пълна инфор­мация. Помоли за толеранс от сед­мица, в която колегите му да могат да се запоз­наят с нас­тоящата кар­тина, която след това ще бъде пред­с­тавена пред медиите и общес­т­вото, съобщи БНТ. Работим на пълни обороти, всичко е под кон­т­рол. В рам­ките на заседанието служеб­ният министър-председател и членовете на правител­с­т­вото обсъж­дат приоритетни задачи, които ще бъдат изпъл­нени през периода на работа на служеб­ния кабинет. Очак­вайте инфор­мация — нав­ременна чес­тна и отк­рита, по всяко едно време, защото ще работим в полза на общес­т­вото съв­сем отк­рито, каза служеб­ният премиер. Янев уточни, че правител­с­т­вото ще раз­г­леда позиции на кабинета за пред­с­тоящи учас­тия в заседания в европейски фор­мат другата сед­мица. Ще бъдат обсъж­дани също пер­с­пек­тивите за социално под­помагане и наложените заради пан­демията мерки и Плана за вак­синация. Янев опроверга пуб­ликации в медиите, че тран­с­пор­т­ният минис­тър Георги Тодоров е дал положителен резул­тат за коронавирус. От лабораторията, правили изс­лед­ването, са нап­равили грешка и са под­несли извинение.

България

Икономика

Съдът спря смяната на ръководството на “Автомагистрали“

Съдът спря смяната на ръководството на “Автомагистрали“

Софийс­кият град­ски съд е спрял произ­вод­с­т­вото по впис­ването на ново ръковод­с­тво на дър­жав­ната фирма “Автомагис­т­рали“ ЕАД. Това е станало сле…

Прочети още:

Loading...

Култура

Хоакин Финикс и Руни Мара се снимат заедно

Близо десетилетие, след като се срещат на снимач­ната площадка на филма “Тя“ на Спайк Джонзи, Финикс и годеницата му Мара ще снимат заедно за…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Проблеми за Манчини и Италия преди двубоя с Австрия

Селек­ционерът на Италия Роберто Ман­чини няма да знае до пос­ледно дали ще раз­чита на опит­ните защит­ници Алесан­дро Флоренци и Джор­джо Киелини …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Тревога: Ще попречат ли дъждовете на жътвата на лавандула?

Тревога: Ще попречат ли дъждовете на жътвата на лавандула?

„Лаван­дуловите насаж­дения в Доб­ричка област вече започ­наха да цъф­тят. Много е важно в периода на цъф­теж да няма валежи, за да се получи по-д…

Прочети още:

Loading...