Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 144, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) МВР идентифицирало лица, които създават организация за купуване на гласове

МВР идентифицирало лица, които създават организация за купуване на гласове

МВР идентифицирало лица, които създават организация за купуване на гласове

На някои места се оказва безпрецедентен натиск върху гражданите за изборите, предупреди вътрешният министър

МВР е иден­тифицирало множес­тво лица, които започ­ват да съз­дават организация за купуване на гласове за изборите в страната на 11 юли, обяви след заседание на Минис­тер­ски съвет служеб­ният минис­тър Бойко Раш­ков. Той обясни, че това е споделено днес от облас­т­ния управител на Смолян, който заедно с този на Бур­гас — са в сградата на МС, за да док­лад­ват за под­готов­ката на общините им за изборите, уточни Нюз.бг. Спрямо тези лица в определен момент, който ще бъде изб­ран, ще се пред­п­риемат законови мерки, за да няма прес­тъп­ления спрямо правата на граж­даните и замяната на дейс­т­вител­ния им вот, какъвто тях­ната воля не дик­тува, каза Раш­ков. Той призова тези, които се занимават с такава дей­ност, да са наясно, че няма да останат безучас­тни. Минис­търът отказа да посочи имена, но бе категоричен: “спрямо лицата ще се пред­п­риемат дейс­т­вия само когато се събере необ­ходимата инфор­мация“. А относно това каква е инфор­мацията, Раш­ков обясни, че тя идва от облас­т­ния управител на Смолян и даде пример, “ако някой отиде да си купи дърва за огрев, всичко се изпол­зва за натиск върху граж­даните“. Това е позорно явление, категоричен е Раш­ков. Преди това минис­търът разясни, че в поредни заседания на МС се канят пред­с­тавители на мес­т­ната власт, облас­тни управители. Причината — всеки отделен избирателен район има проб­леми, затова кабинетът акцен­тира върху тях, за да се със­тои нор­мал­ното протичане на избор­ния процес на 11 юли. Единият от облас­т­ните сподели, че в населените места има огромен натиск върху граж­дани, които ще се явят да гласуват — по раз­личен начин и причини, заяви Раш­ков. Той добави, че от облас­т­ната дирек­ция на МВР обсъж­дат раз­лични аспекти за чес­тно провеж­дане на изборите на 11 април. МВР ще има доста работа да се спре купуването на гласова в нашата страна, категоричен е той.

България

Икономика

Култура

Спорт

Антон Недялков: Не бяхме на нужното ниво

Антон Недялков: Не бяхме на нужното ниво

„Оцен­ката ми за отбора и за мача днес не е добра. Играхме бавно, което беше пер­фек­тно за Мура.“

Това каза капитанът на Лудогорец Антон Недялк…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...