Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Христо Иванов е на път да запази поста си на конгрес на „Да, България” с един кандидат

Христо Иванов е на път да запази поста си на конгрес на „Да, България” с един кандидат

Христо Иванов е един­с­т­вената номинация за пред­седател на “Да, Бъл­гария“, според пуб­ликуваната инфор­мация на интер­нет страницата на пар­тията. На 29 януари Национал­ната кон­ферен­ция на фор­мацията трябва да избере пред­седател и ръковод­с­тво. Срокът за номинациите изтече на 9 януари. Те се правят от мес­т­ните струк­тури.

Кан­дидатите за членове на Национал­ния съвет са 134, сред които са досегаш­ните Антоанета Цонева, Божидар Божанов и др.

По устав Съветът се със­тои от пред­седателя на “Да, Бъл­гария“ и от не по-малко от 50 членове, изб­рани от Национал­ната кон­ферен­ция. В момента Съветът е от 79 пар­тийци, вкл. пред­седателя. На пред­с­тоящия форум се очаква да бъдат нап­равени промени в устава.

Заради “изк­лючително лошия“, по думите на Христо Иванов, резул­тат на пос­лед­ните избори /14 ноем­ври м.г./ на “Демок­ратична Бъл­гария“ и в час­т­ност на “Да, Бъл­гария“ като част от коалицията, той подаде оставка от пред­седател­с­кото място още на 15 ноем­ври м.г.

В събота Национал­ната кон­ферен­ция трябва да гласува ново ръковод­с­тво на политичес­ката сила.

България

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русенската опера представя “Севилският бръснар“

Русен­с­ката опера ще пред­с­тави “Севил­с­кият бръс­нар“ — от Росини, на 27 май в зала “Фил­хар­мония“. Режисьор е извес­т­ният оперен бас Орлин Анаст…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...