Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 130, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Повече украинци напускат страната, отколкото идват

Повече украинци напускат страната, отколкото идват

Повече украинци напускат страната, отколкото идват

В пос­лед­ната сед­мица повече украин­ски граж­дани напус­кат Бъл­гария, откол­кото влизат, съобщи пред­седателят Дър­жавна аген­ция за бежан­ците (ДАБ) Мариана Тошева в предаването „Неделя 150“ на БНР. “Вчера (в събота-бел.ред.) са влезли в нашата страна 2441 души за денонощие, но са напус­нали 2792. Този процес се наб­людава от сед­мица. Броят на тези, които напус­кат страната, се задържа по-голям от тези, които влизат в Бъл­гария“, каза Тошева.

Пред­седателят на ДАБ отново заяви, че до 31 май хотелите трябва да бъдат освободени и украин­с­ките бежанци да бъдат тран­с­пор­тирани до други места за нас­таняване. В момента в хотели са нас­танени над 63 000 жители на Украйна. Над 33 000 са пот­вър­дените места за нас­таняване в общин­ски ведом­с­т­вени бази. Част от украин­ците са заявили, че желаят да напус­нат страната, друга част излизат на свободен наем или отиват при близки и поз­нати, комен­тира Тошева. Тя посочи, че ситуацията е динамична и от тези 63 000 украин­ски бежанци у нас няма да останат и половината.

По ней­ните думи 70% от украин­ците желаят да започ­нат работа вед­нага, 17% биха започ­нали в период от 1 до 6 месеца. Над 103 000 души са със статут за временна зак­рила. Около 90 деца са в дет­ски градини в страната, над 500 украин­чета са в бъл­гар­ски училища. Цен­т­ровете, в които май­ките ще могат да оставят децата си през деня, ще бъдат ясни още от началото на тази сед­мица.

България

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Разследването е за сключена неизгодна сделка, докато е била в ББР

Софийс­ката град­ска прокуратура образува досъдебно произ­вод­с­тво срещу началн…

Прочети още:

Loading...

Икономика

„Международните фактори“ виновни за скъпите горива

В следващите месеци може да видим и цени от 4 лева за литър

Ако актуализираният Закон за дър­жав­ния бюджет бъде обнарод­ван в броя на Дър­жавен …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие