Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 130, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Петър Кънев: Подготвя се антиинфлационен пакет, 2 милиарда лева ще влязат в джобовете на хората 

Петър Кънев: Подготвя се антиинфлационен пакет, 2 милиарда лева ще влязат в джобовете на хората 

Петър Кънев: Подготвя се антиинфлационен пакет, 2 милиарда лева ще влязат в джобовете на хората 

Разработва се вариант пенсиите да се вдигат с 21% от 1 юли, съобщи депутатът от левицата

“В момента социал­ното минис­тер­с­тво раз­работва вариант от 1 юли да се вдиг­нат всички пен­сии с 21%. Идната сед­мица на лидер­ска среща на коалицион­ните пар­т­ньори ще се обсъди преиз­чис­ляването на пен­сиите.” Това заяви народ­ният пред­с­тавител от “БСП за Бъл­гария” Петър Кънев в предаването “Неделя 150” по БНР

Той каза още, че на екс­пер­тен съвет по икономика и финанси управ­ляващите са обсъдили антиин­ф­лационен пакет, като на него са били въз­п­риети повечето пред­ложения на БСП. На срещата се е взело решение да се премахне акцизът на пропан-бутана и метана и да се намали ДДС на някои горива от 20% на 9%. 

“За пър­вите 50 л гориво ще се намалява цената с 50 стотинки. Раз­работ­ват се няколко варианта — дали да бъде на всяко зареж­дане, дали да бъде на лична карта на член на семейс­т­вото, или само на номера на колата”, комен­тира още Кънев. 

По неговите думи твърдо е взето решение да се прераз­г­леда облагането на печал­бите на фир­мите от сферата на енер­гетиката. Сред взетите решения са още увеличаване на акциза на цигарите, както е по европейс­ките изис­к­вания, и да се вдигне прагът на регис­т­рация по ДДС, което ще стане от 1 януари след­ващата година. 

Социалис­тът каза още, че не е въз­п­рието пред­ложението за намаляване на ДДС на храните от пот­ребител­с­ката кош­ница, но се обмисля намаляване на ДДС на стоки с фик­сирани цени като лекар­с­тва и ток.  

“Комен­тирахме за всяко дете да има допъл­нителни 50 лв.  В момента се дебатира как да бъдат дадени — дали чрез ваучери чрез училищата и дет­с­ките градини, за да има стимул децата да ги посещават, или да се даде на работещи родители, за да има стимул родителите да работят. Ще се намери оптимал­ното решение в близ­ките сед­мици”, посочи друга мярка Петър Кънев. 

По думите на депутата от левицата 2 милиарда лева ще влязат под някаква форма в джобовете на хората, като сред­с­т­вата ще дой­дат от допъл­нител­ните приходи от свръх­печал­бите от елек­т­роенер­гията и от увеличените приходи от инф­лацията. 

“Твърд против­ник съм на това, което не е полезно за нас”, комен­тира Кънев актуал­ната тема за скъс­ването с рус­ките горива, добавяйки: “Ако за нас това е полезно, аз съм категорично “за”. Но не ми е ясно как това е полезно за Чехия, Словакия, Унгария и Бъл­гария. Трябва да тър­сим нашия национален интерес.” 

България

Политици: Гоненето на дипломатите е предателство

Политици: Гоненето на дипломатите е предателство

180 души - служители на руската мисия и семействата им напуснаха България

Като национално предател­с­тво определиха изгон­ването на 70 членове н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

И бензинът и дизелът растат

Цената на бен­зин А95 на основ­ните столични бен­зинос­тан­ции дос­тига от 3,35 до 3,43 лв. за литър, а на дизела — от 3,50 до 3,58 лв., предаде Б…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...