Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 123, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България

ЦИК отхвърли жалбата на ГЕРБ срещу служебния кабинет

ЦИК отхвърли жалбата на ГЕРБ срещу служебния кабинет

ЦИК отх­върли като неос­нователна жал­бата на ГЕРБ срещу премиера Стефан Янев и минис­три от служеб­ното правител­с­тво, съобщи Топновини.бг. От пар­тията на Бойко Борисов видели нарушение в „множес­тво изказани и недоказани твър­дения и изяв­ления“. Според тях те съдър­жат призив за под­к­репа в полза на други политически пар­тии, урон­ват прес­тижа на пред­ход­ното управ­ление и са дирек­тен призив за непод­к­репа към ГЕРБ. Решението на комисията обаче е, че посочените изяв­ления и цитати съдър­жат един­с­т­вено инфор­мация, оповес­тена от работата на служеб­ното правител­с­тво пуб­лично при пред­с­тавянето на неговия отчет. Припом­няме, че жал­бата бе внесена от ГЕРБ миналия месец. „Служеб­ното правител­с­тво се занимава без­с­рамно с предиз­борна пропаганда“, аргумен­тира…

Прочети още…

МС реши: Красимир Симонски е новият шеф на ДА „Електронно управление“

МС реши: Красимир Симонски е новият шеф на ДА „Електронно управление“

Правител­с­т­вото прие решение за освобож­даването на Атанас Темел­ков от длъж­ността пред­седател на Дър­жавна аген­ция „Елек­т­ронно управ­ление“ и за наз­начаването на този пост на Красимир Симон­ски. Темел­ков е освободен пред­с­рочно по негово искане, съобщи правител­с­т­вената инфор­мационна служба. Правител­с­т­вото одобри План за 2021 г. за изпъл­нение на Актуализираната национална стратегия за демог­раф­ско раз­витие на населението в Репуб­лика Бъл­гария — 20122030 г.

В Плана за 2021 г. са пред­видени…

Прочети още…

Социалист сезира Кьовеши за екокатастрофата във Варненското езеро

Социалист сезира Кьовеши за екокатастрофата във Варненското езеро

Спуканата канализационна тръба е изг­радена като част от проект за вод­ния цикъл на Варна, въз­лизащ на стой­ност 5 000 000 евро без ДДС, като 75% от тях са финан­сиране от ЕС по прог­рама ИСПА

Сиг­налът до  глав­ния европейски прокурор Лаура Кьовеши за спуканата тръба, която предиз­вика екологична катас­т­рофа във Вар­нен­с­кото езеро, е под­писан и изп­ратен заедно с цялата съб­рана докумен­тация по случая“, съобщи пред­седателят на Облас­т­ния и на Град­с­кия съвет на БСП в мор­с­ката столица, и втори в лис­тата за…

Прочети още…

Карадайъ: Проблемът на управлението в България е липса на ценности и посока

Карадайъ: Проблемът на управлението в България е липса на ценности и посока

Пред­седателят на ДПС Мус­тафа Карадайъ, заедно с Йор­дан Цонев, зам-председател на ДПС и Президента на европейс­ките либерали Илхан Кючюк прис­тиг­наха в Сливен за да се срещ­нат с членове и сим­патизанти на ДПС. Те се обър­наха за под­к­репа към своите избиратели и ги призоваха с №7 да под­к­репят водача на сливен­с­ката листа Хати­дже Геор­гиева.

В едноимен­ната зала в Сливен пред­седателят на Движението за права и свободи очерта основ­ните проб­леми в бъл­гар­с­ката политика, като заяви „Проб­лемът на…

Прочети още…

МВР идентифицирало лица, които създават организация за купуване на гласове

МВР идентифицирало лица, които създават организация за купуване на гласове

На някои места се оказва безпрецедентен натиск върху гражданите за изборите, предупреди вътрешният министър

МВР е иден­тифицирало множес­тво лица, които започ­ват да съз­дават организация за купуване на гласове за изборите в страната на 11 юли, обяви след заседание на Минис­тер­ски съвет служеб­ният минис­тър Бойко Раш­ков. Той обясни, че това е споделено днес от облас­т­ния управител на Смолян, който заедно с този на Бур­гас — са в сградата на МС, за да док­лад­ват за под­готов­ката на общините им за…

Прочети още…

България

Икономика

Съдът спря смяната на ръководството на “Автомагистрали“

Съдът спря смяната на ръководството на “Автомагистрали“

Софийс­кият град­ски съд е спрял произ­вод­с­т­вото по впис­ването на ново ръковод­с­тво на дър­жав­ната фирма “Автомагис­т­рали“ ЕАД. Това е станало сле…

Прочети още:

Loading...

Култура

Хоакин Финикс и Руни Мара се снимат заедно

Близо десетилетие, след като се срещат на снимач­ната площадка на филма “Тя“ на Спайк Джонзи, Финикс и годеницата му Мара ще снимат заедно за…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Проблеми за Манчини и Италия преди двубоя с Австрия

Селек­ционерът на Италия Роберто Ман­чини няма да знае до пос­ледно дали ще раз­чита на опит­ните защит­ници Алесан­дро Флоренци и Джор­джо Киелини …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Тревога: Ще попречат ли дъждовете на жътвата на лавандула?

Тревога: Ще попречат ли дъждовете на жътвата на лавандула?

„Лаван­дуловите насаж­дения в Доб­ричка област вече започ­наха да цъф­тят. Много е важно в периода на цъф­теж да няма валежи, за да се получи по-д…

Прочети още:

Loading...