Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало България

Иван Гарелов: ГЕРБ се стреми към коалиция с БСП, непреодолимата пречка е Нинова

Иван Гарелов: ГЕРБ се стреми към коалиция с БСП, непреодолимата пречка е Нинова

Стремежите на ГЕРБ в момента са към вер­сия на една голяма бъдеща коалиция с БСП, твърди жур­налис­тът Иван Гарелов.

Той се позовава на услуж­ливи социологически проуч­вания, които показ­ват спад на ГЕРБ и дос­тигането й дори до паритет в процен­тите с БСП.

Дъл­гогодиш­ният жур­налист посочва, че именно „затова управ­ляващите отделят тол­кова внимание и пропаган­дни и всякакви други усилия към избора на лидер в БСП“. Според Гарелов „голямата коалиция“ с БСП, искана от ГЕРБ може да има, ако бъде премах­ната „неп­реодолимата пречка, наречена Кор­нелия Нинова“.

Една такава коалиция би гаран­тирала на ГЕРБ още един спокоен ман­дат. Борисов може да не е премиер, но ще дърпа кон­ците на управ­лението. Тези сметки могат лесно да се срутят, ако на бял свят се…

Прочети още…

Проф. Румен Гечев: Единствената опция на Борисов е оставка и нови избори

Проф. Румен Гечев: Единствената опция на Борисов е оставка и нови избори

Управлението е в агония, няма план за изход от кризата, категоричен е социалистът

Най-нормалното, което премиерът на една демок­ратична дър­жава тряб­ваше да нап­рави, е да излезе и да каже пред народа си какво смята да прави. Тези недом­лъвки и загадъчни събирания на хора в София будят недоумение. Един­с­т­веното обяс­нение е, че премиерът и цялото правител­с­тво, пък и очевидно изкус­т­вено и нес­табилно сглобената коалиция, се намират в пълен шок. Това е проб­лем за Бъл­гария, тъй като ние се оказ­ваме…

Прочети още…

Половината българи искат незабавна оставка на кабинета и нови избори

Половината българи искат незабавна оставка на кабинета и нови избори

Половината от пъл­нолет­ните бъл­гар­ски граж­дани искат незабавна оставка на правител­с­т­вото и под­к­репят идеята за пред­с­рочни пар­ламен­тарни избори. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ социологът от аген­ция „АФИС“ Стефан Геор­гиев. Анализът е въз основа на данни от национално пред­с­тавително проуч­ване на социологичес­ката аген­ция, осъщес­т­вено чрез телефонно интервю на 1200 пъл­нолетни бъл­гар­ски граж­дани. Той отбеляза, че към началото на месец август се наб­людава устой­чива тен­ден­ция в под­к­репа искането…

Прочети още…

Бойко Борисов отново атакува президента, мълчи за оставката

Бойко Борисов отново атакува президента, мълчи за оставката

Премиерът обещава, че няма да се търси сблъсък с протестиращите

Премиерът Бойко Борисов не пот­върди засега очак­ванията на протес­тиращите, че ще си подава остав­ката.

“И аз искам остав­ката на Радев. На Христо Иванов даже не му я искам, а тол­кова години ми беше минис­тър. Всеки иска остав­ката на някого. Затова Кон­с­титуцията е казала — провеж­дат се избори, на тях се явяват политически пар­тии и те на базата на резул­тата си правят или самос­тоятелно, или коалиционно правител­с­тво. Ако не успеят, се дава…

Прочети още…

Социолог: Превърнахме се в мафия с държава, Бойко Борисов е кръстникът й

Социолог: Превърнахме се в мафия с държава, Бойко Борисов е кръстникът й

В момента управляващите живеят в страх, в паника и се чувстват под обсада, смята Живко Георгиев

Управ­ляващите може би вече се досещат, че са път­ници, но продъл­жават да се утешават с илюзията, че имат избор между два, три, четири варианта на поведение. Те отдавна не са в такава ситуация.“ Това заяви социологът Живко Геор­гиев пред Дарик радио, цитиран от „Офнюз”.

Според него вариан­тът е един — оставка и хората им го под­с­каз­ват.

Коалицията навярно е била много изненадана от обрата…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...