Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България

Само 64 от 9494 починали от COVID-19 са били ваксинирани

Само 64 от 9494 починали от COVID-19 са били ваксинирани

За първи път здрав­ното минис­тер­с­тво обяви официални данни, че вак­сините пред­паз­ват от тежко заболяване и смърт. От 1 март до 14 сеп­тем­ври с COVID-19 са починали 64 души, които са имали пълен вак­синационен цикъл. Това прави 0,67% или 64 души от общо 9 494 починали, съоб­щиха от Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването. От 1 до 14 сеп­тем­ври хос­питализирани с COVID-19 са 6 488 души. 7,2% от тях са със завър­шен вак­синационен цикъл. На интен­зивно лечение са били 20 вак­синирани души, което прави 0,3%. Не става ясно обаче дали за хора със завър­шен вак­синационен цикъл се приемат такива, при които са минали 2 сед­мици от втората доза. През пос­лед­ните 24 часа у нас са регис­т­рирани 2029 нови случая на коронавирус при 21 451 нап­равени теста, сочат дан­ните от…

Прочети още…

Окончателно: НС реши Бюрото за защита да бъде отнето от главния прокурор

Окончателно: НС реши Бюрото за защита да бъде отнето от главния прокурор

Бюрото по защита на свидетелите, осъщес­т­вяващо лич­ната охрана на глав­ния прокурор, минава под управ­лението на Минис­тер­с­т­вото на правосъдието, решиха окон­чателно депутатите в пос­лед­ния работен ден на пар­ламента. С промените Бюрото за защита на прак­тика се връща към правосъд­ното минис­тер­с­тво, след като премина към дър­жав­ното обвинение по времето на Сотир Цацаров като главен прокурор, припомня „Нова телевизия”. Това е един­с­т­вената законова промяна, извън актуализацията на трите бюджета на…

Прочети още…

Премиерът Стефан Янев: Очаквам отново да съм служебен министър председател

Винаги трябва да очаквате промени, отговори той на въпрос дали ще има нови имена в кабинета

Служеб­ният премиер Стефан Янев очаква отново да заеме същата длъж­ност в след­ващия служебен кабинет, заяви самият той в Габ­рово, където учас­тва в отк­риването на новата учебна година в Основно училище „Неофит Рил­ски“. Основ­ната задача на новото правител­с­тво ще бъде да произ­веде поред­ните избори. Ролята на служеб­ния кабинет е да бъде еднакво отворен и отговорен към всички политически фор­мации, каза Янев…

Прочети още…

До председателите на Областни съвети на БАС

Уважаеми другарки и другари,

Управител­ният съвет на сдружение”Български антифашис­тки съюз”/БАС/със седалище и адрес на управ­ление в гр.София,район”Възраждане”,ул.”Позитано”№20,вписано в регис­търа на юридичес­ките лица с нес­топан­ска цел,воден от СГС по ф.д.№1362/1990 с решение от 13.07.2021 г. и на основание чл.26,ал.1 от ЗЮЛНЦ,както и на основание чл.17/3/ и на чл.19/1/ от Устава на БАС свиква заседание на делегатите на Общото отчетно-изборно събрание/6-ти конгрес/на Сдружението на 23 сеп­тем­ври…

Прочети още…

Социалистка: Има мнозинство по отношение на необходимостта от реформа в съдебната система

В това Народно съб­рание, макар че не успяхме да съз­дадем мнозин­с­тво, което да излъчи правител­с­тво, има сериозно мнозин­с­тво по отношение на необ­ходимостта от реформа в съдеб­ната сис­тема. Тази реформа трябва да се случи и почти всички проб­леми в общес­т­веното ни, икономичес­кото ни и всякакво друго раз­витие идват от това, че ние нямаме ефек­тивна съдебна сис­тема. Това трябва да се случи и БСП ще го под­к­репи.“ Това заяви заместник-председателят на БСП Ирена Анас­тасова в ефира на БНР.

Тя бе…

Прочети още…

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие