Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 144, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

Тази седмица пазарът на петрол прилича на истинско увеселително влакче

Цените на пет­рола се задър­жаха по-близо до пониженията, макар и съв­сем леки, след двуд­нев­ните ръс­тове, пос­лед­вали спада в запасите на горива и дес­тилати в САЩ, съоб­щава Bloomberg. Фючър­сите върху меж­дународ­ния бен­ч­марк Брент поев­тиняват с 0,1% до 72,16 долара за барел, докато тези върху американ­с­кия лек суров пет­рол (WTI) понижават цената си с 0,03% до 70,28 долара за барел. Лекото понижение при WTI пос­ледва почти 6-процентовия ръст в цената през пред­ход­ните две сесии. Инвес­титорите преценяват знаците за продъл­жаващото силно тър­сене на пет­ролни продукти, включително бен­зин, на фона на раз­п­рос­т­ранението на новия делта вариант на вируса. Тази сед­мица пазарът на пет­рол прилича на истин­ско увеселително влакче, като в понедел­ник цената се срина…

Прочети още…

Пандемията окастри парите на българите зад граница 7 пъти

Пандемията окастри парите на българите зад граница 7 пъти

Бъл­гарите, работещи зад граница, пращат над седем пъти по-малко пари на своите близки в родината в срав­нение със сумите, превеж­дани преди пан­демията. През май гур­бет­чиите са изп­ратили 16,2 млн. евро на род­нините си в страната при 122 млн. евро за същия месец на 2019 г. показ­ват данни на БНБ. Получените през май сред­с­тва от бъл­гари в чуж­бина са почти тол­кова, кол­кото и през май миналата година. И през април получените пари от емиг­ран­тите бяха кол­кото година по-рано. Оказва се, че повече от…

Прочети още…

Служебният кабинет предава на новото правителство променен Плана за възстановяване за 20 млрд. лева

Служебният кабинет предава на новото правителство променен Плана за възстановяване за 20 млрд. лева

Служеб­ният кабинет е нап­равил необ­ходимите промени и прес­т­рук­туриране на Плана за въз­с­тановяване, раз­витие и устой­чивост. Ревизираната вер­сия се със­тои от 43 реформи. Това каза вицеп­ремиерът по управ­ление на европейс­ките сред­с­тва Атанас Пеканов по време на извън­реден брифинг след заседанието на Минис­тер­с­кия съвет. По думите му новият план вече е пуб­ликуван и предос­тавен за общес­т­вено обсъж­дане. Очаква се след сед­мица докумен­тът да бъде обсъден с пар­тиите в пар­ламента. 20 млрд. лв. ще се влеят…

Прочети още…

От 1 октомври няма да има пенсионер с пенсия под 369 лева

От 1 октомври няма да има пенсионер с пенсия под 369 лева

Всички пенсии ще бъдат актуализирани чрез завишаване на коефициента за всяка година осигурителен стаж от 1,2 на 1,35

Нито един бъл­гар­ски пен­сионер с пен­сия за стаж и въз­раст няма да получава от октом­ври сума под линията на бед­ност — 369 лв. Минимал­ната пен­сия се вдига от 300 на 340 лв. от тази дата, като за дос­тигане на линията на бед­ност от 369 лв. ще се дадат добавки на всички пен­сионери без допъл­нителни доходи. Всички пен­сии ще бъдат актуализирани чрез завишаване на коефициента за всяка…

Прочети още…

България

Култура

Спорт

Антон Недялков: Не бяхме на нужното ниво

Антон Недялков: Не бяхме на нужното ниво

„Оцен­ката ми за отбора и за мача днес не е добра. Играхме бавно, което беше пер­фек­тно за Мура.“

Това каза капитанът на Лудогорец Антон Недялк…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...