Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

Експерт: Трябва да има поземлен данък у нас!

Експерт: Трябва да има поземлен данък у нас!

Имаме концепция за поземлените отношения, заяви председателят на Областния съвет на земеделските кооперации в Силистра Кирил Боянов

Очаква се голяма дис­кусия относно въвеж­дането на позем­лен данък у нас. „Моето лично мнение е, че данък за земята трябва да има, който да обх­ване площите от 1 декар до 1 млн. дка. Той трябва да бъде диферен­циран по кул­тури, по райони, по категория на земята”, категоричен е в мнението си Кирил Боянов, пред­седател на Облас­т­ния съюз на земедел­с­ките кооперации в Силис­тра. Своята лична позиция той изразява като екс­перт, като аграрен икономист с дъл­гогодишен опит. Защо трябва да има позем­лен данък? „Земята е жив организъм, а не се под­държа, само се екс­п­лоатира. Второ – земята е сред­с­тво за произ­вод­с­тво, има…

Прочети още…

Тежък срив в туризма: 87, 7% по-малко нощувки спрямо 2019 година

Тежък срив в туризма: 87, 7% по-малко нощувки спрямо 2019 година

През юни 2020 г. в страната са работили 2030 обекта за нас­таняване с над 10 легла — хотели, мотели, към­пинги, хижи и други, съоб­щава Национал­ният статис­тически инс­титут. Броят на стаите в тях е 79.2 хил., а на лег­лата — 171.4 хиляди. В срав­нение с юни 2019 г. общият брой на мес­тата за нас­таняване, фун­к­ционирали през периода, намалява с 32.7 на сто, а броят на лег­лата в тях — с 43.6 на сто. Общият брой на нощув­ките във всички места за нас­таняване, регис­т­рирани през юни 2020 г., е 495.1 хил.…

Прочети още…

От 11 август животновъди и пчелари кандидатстват по de minimis

От 11 август животновъди и пчелари кандидатстват по de minimis

Живот­новъдите и пчеларите могат да кан­дидат­с­т­ват за финан­сово под­помагане по de minimis от 11 до 24 август 2020 г. в облас­т­ните дирек­ции на ДФ „Земеделие“, съоб­щиха от прес­служ­бата на Фонда. Пред­виденият бюджет по помощта de minimis за фер­мери, отг­леж­дащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки, е 25 660 000 лв. На финан­сиране под­лежат стопани, получили под­помагане по схемите за обвър­зано под­помагане за животни за Кам­пания 2019 и подали валидно заяв­ление за дирек­тни плащания за Кам­пания…

Прочети още…

И Дянков критикува властта: Няма мерки за защита на работните места

Трябва да сме готови за социално много тежка есен и много тежка зима, дори без протес­тите. Ако няма силна социална политика сега, кризата ще е много, много по-тежка, откол­кото видяхме пролетта, защото хората нямат резерви. За това предуп­реди в интервю за БНР бив­шият финан­сов минис­тър Симеон Дян­ков. По думите му не се вижда, че Сачева е социален минис­тър. Сега по думите му е момен­тът, вместо да се дава на всички по един и същ начин, да се мисли за специфична регионална политика. „Вместо на…

Прочети още…

България

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...