Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед24012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

Данъчните ще ни учат да си искаме касовата бележка в магазина

Данъчните ще ни учат да си искаме касовата бележка в магазина

НАП започва инфор­мационна кам­пания „Къде е Бон­чето?“, за да насърчи граж­даните да изис­к­ват касови бележки при всяка покупка на стока и услуга, съоб­щиха от приход­ното ведом­с­тво. Чрез „Фейс­бук“ страницата общес­т­веността ще бъде инфор­мирана за пол­зите от изис­к­ването и съх­ранението на касовите бележки. В кам­панията ще учас­т­ват и много популярни лич­ности, които ще споделят мотивите си защо винаги изис­к­ват фис­кални бонове и какви ползи им носи това. Над 2.5 млрд. касови бележки са отчетени в НАП през пос­лед­ната една година, а 150 хил. граж­дани пол­з­ват мобил­ното приложение на НАП, с което могат да сканират QR кода на всеки фис­кален бон и да проверят дали е истин­ски. В пос­лед­ните години НАП отчита трайно увеличение на доб­ровол­ното спаз­ване на…

Прочети още…

В София се открива данъчната кампания за 2021 г.

Мес­т­ните данъци и такси в София вече могат да се плащат онлайн , а от 25 януари и на каса в район­ните данъчни отдели, по бан­ков път или чрез финан­сови пос­ред­ници, съоб­щиха от Столична община. Срокът, в който може да се пол­зва 5 на сто отс­тъпка за данък сгради и данък МПС е 30 април , при условие, че цялата дъл­жима сума се внесе навед­нъж. До края на април т.г. е край­ният срок и за пър­вата вноска на такса битови отпадъци. Ако мес­т­ните си данъци и такси се плащат на части, сроковете, в които това…

Прочети още…

Протест на малки и средни фирми поиска оставката на правителството

Протест на малки и средни фирми поиска оставката на правителството

Недовол­ните са соб­с­т­веници и работещи в зат­ворени заведения, фит­неси, образователни и тан­цови школи, актьори, които не са получили под­к­репа от дър­жавата — обещаните 24 лева на ден Десетки пред­с­тавители на неработещи заради противоепидемич­ните мерки дей­ности, протес­тираха вчера пред Минис­тер­с­кия съвет заради това, че не са получили под­к­репа от дър­жавата — обещаните 24 лева на ден. Недовол­ните са соб­с­т­веници и работещи в заведения, фит­неси, образователни и тан­цови школи, актьори. Те поис­каха…

Прочети още…

Aдвокат от Пловдив осъди НАП за 1 лев заради изтичането на лични данни

Aдвокат от Пловдив осъди НАП за 1 лев заради изтичането на лични данни

Адвокат от Плов­див осъди Национал­ната аген­ция за приходите заради без­п­рецеден­т­ното изтичане на лични данни на милиони бъл­гари през 2019 година. Искът е за сим­волич­ната сума от 1 лев. Решението на Админис­т­ратив­ния съд в града обаче не е окон­чателно и пред­с­тои да се раз­г­леда от Вър­хов­ния админис­т­ративен съд, предаде БНТ. Обез­щетението е присъдено на Ясен Край­чев за претър­пените неимущес­т­вени вреди по случая. За юриста по-важно е, че решението на магис­т­ратите съз­дава съдебна прак­тика при бъдещи…

Прочети още…

Култура

Спорт

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

С 21 точки баскетболистката беше най-полезна за победата на Славия

На 44 години една легенда се завърна. Гер­гана Брън­зова дебютира с екипа на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...