Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 231, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Служебната власт агитира,че няма да обеднеем след приемането на еврото, а то потъна до ново 20-годишно дъно

Служебната власт агитира,че няма да обеднеем след приемането на еврото, а то потъна до ново 20-годишно дъно

Служебната власт агитира,че няма да обеднеем след приемането на еврото, а то потъна до ново 20-годишно дъно

Не смятам, че Бъл­гария ще обед­нее след приемането на еврото. Пол­зите ще са много повече — ще се повиши доверието в страната ни, подоб­ряване на кредит­ния рей­тинг, отпадане на тран­зак­ционни раз­ходи, засил­ване на бан­ковия над­зор и засил­ване на финан­совата стабил­ност. Рис­ковете могат да бъдат адресирани с инфор­мационна кам­пания“, това комен­тира пред БТВ вицеп­ремиерът в служеб­ния кабинет Атанас Пеканов. Той заяви, че служеб­ното правител­с­тво работи по тех­ничес­ката под­готовка за присъединяване към еврозоната. „Когато редовен кабинет вземе такова решение — страната трябва да е готова“, уточни той. „Бъл­гария трябва да продължи с евроин­тег­рацията. Европейс­ките механизми могат да служат като гарант за стабил­ност. За служеб­ния кабинет европейс­ката интег­рация е приоритет. Редов­ният кабинет прие плана за приемането на еврото. Той включва напис­ването на закон, който да бъде приет от Народ­ното съб­рание. Ние ще изгот­вим защитата на пот­ребителите, комуникацион­ната кам­пания“, добави Пеканов. На фона на това оптимис­тично изяв­ление на Пеканов, вчера еврото потъна до ново 20-годишно дъно. Кур­сът на еврото спрямо долара пое надолу, спадайки до нов 20-годишен минимум под прага от 0,96 долара, съоб­щиха гер­ман­ски финан­сови издания, цитирани от БТА. В меж­дубан­ковата тър­говия във Фран­к­фурт вчера сут­ринта един­ната европейска валута се котираше за 0,9544 долара — най-ниско за пос­лед­ните 20 години. Европейс­ката цен­т­рална банка определи във втор­ник следобед референ­тен курс на еврото от 0,9644 долара.

България

Култура

Спорт

Свят

“Шпигел“: Ледена епоха в Бундестага - депутати с пуловери, шалове и палта

Още от края на лятото в ЕС с голяма доза сериоз­ност се заговори за това, че по време на пред­с­тоящата тежка зима.

И ако на някого му се е стор…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...